Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Straatje erbij
Ecologisch Plan voor Kleefse beek bij Heijen

Gemeente Gennep

Woningbouw: ‘Straatje erbij’

Gennep overweegt ‘een straatje erbij’ als antwoord op woningnood, voorgesteld door minister Hugo de Jonge. Het CDA dringt aan op actie van het college van Burgemeester en Wethouders om geschikte locaties te vinden en financiële stimuleringsregelingen te benutten.

In Gennep staat de kwestie van woningbouw hoog op de agenda. Met de voortdurende druk op de huizenmarkt en de groeiende vraag naar betaalbare woningen, groeit de roep om actie met de dag.

 

Recentelijk heeft Twan Reintjes van het CDA Gennep het college van burgemeester en wethouders aangespoord om serieus te overwegen om ‘een straatje erbij’ te realiseren als een veelbelovende oplossing voor de voortdurende woningnood.

 

Straatje erbij

 

Dit voorstel, geopperd door niemand minder dan minister Hugo de Jonge, belooft niet alleen een reactie te bieden op het acute tekort aan woningen, maar ook de leefbaarheid van de dorpskernen te verbeteren.

 

Met de gedachte dat extra straten niet alleen meer huizen betekenen, maar ook het behoud van cruciale voorzieningen zoals scholen, lijkt het ‘straatje erbij’ concept een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Twan Reintjes:

 

“Door het woningtekort is het nu extra belangrijk om creatief en flexibel te kijken naar geschikte locaties voor de korte en lange termijn.”

 

Schriftelijke vragen

 

Het idee zou eenvoudig maar doeltreffend zijn: door slim gebruik te maken van beschikbare ruimte aan de randen van steden en dorpen, kunnen nieuwe woonstraten worden gerealiseerd.

 

“Dit biedt niet alleen starters de kans om in hun eigen gemeente te blijven wonen, maar versterkt ook de sociale cohesie en de lokale economie.”

 

Het CDA Gennep heeft dan ook een reeks vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en uitvoering van dit plan: Heeft het college geschikte locaties op het oog voor de implementatie van ‘een straatje erbij’?

 

Heeft het college actie ondernomen om per kern minstens één extra straat voor te stellen aan de provincie Limburg, zoals voorgesteld door minister De Jonge? Overweegt het college om actief grondbeleid te voeren, bijvoorbeeld door gronden aan te kopen, in het kader van dit initiatief?

 

Is het college op de hoogte van de diverse financiële stimuleringsregelingen die beschikbaar zijn voor woningbouw, en zo ja, heeft het daar gebruik van gemaakt? Zo niet, is het college bereid deze mogelijkheden te onderzoeken en te benutten?

 

Woningbouw

 

Het is duidelijk dat de woningbouwproblematiek in Gennep een serieuze kwestie is. Met de juiste aanpak en samenwerking tussen lokale en nationale overheden, kunnen er stappen worden gezet in de goede richting.

 

Minister De Jonge heeft reeds aangegeven bereid te zijn om eventuele belemmeringen weg te nemen. Het is nu aan het college om te laten zien dat ze vastberaden zijn om de uitdagingen aan te pakken.

 

Limburg-woning op komst

 

Verwant

Column

Pulp, de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News bekritiseert Van Munster Recyclers voor slechte papierinzameling in Gennep, met onopgehaald oud papier dat de straten...

Gemeente Gennep

De spanning is eindelijk voorbij. Leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer kunnen opgelucht ademhalen... Geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je foto naar redactie@Gennep.News!

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...