Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

Zes lintjes in gemeente Gennep

Op woensdag 26 april werden zes inwoners uit de gemeente Gennep verrast door burgemeester Hans Teunissen. Hij bezocht hen thuis met taart om hen persoonlijk te feliciteren met een koninklijke onderscheiding.

 

Deze zes personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

 

De decorandi waren mevrouw Riet Graat-Janssen uit Gennep, mevrouw Petra Janssen-Willems uit Milsbeek, de heer Marcel van Schijndel uit Gennep, de heer Mathieu Simons uit Gennep, de heer Henk Vervoort uit Milsbeek en mevrouw Bertruke Wein-Felling uit Milsbeek.

 

Deze lintjesregen bracht het totaal aantal onderscheidingen in de gemeente Gennep sinds 2022 op acht. Op Koningsdag werden de gedecoreerden extra in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst in de publiekshal van het gemeentekantoor.

 

Deze koninklijke onderscheidingen waren een blijk van waardering voor de jarenlange inzet en betrokkenheid van deze inwoners bij de samenleving. Zij hadden zich op diverse gebieden ingezet voor anderen en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeenschap.

 

Riet Graat-Janssen

 

 

Mevrouw Riet Graat-Janssen uit Gennep is al ruim 23 jaar actief als vrijwilliger bij de Rooms Katholieke parochie Sint Martinus. Hier is ze onder andere verantwoordelijk voor de bezorging van het parochieblad en mede-organisator van de jaarlijkse deelname aan de Open Monumentendag. Daarnaast is ze sinds 1990 mantelzorger en ondersteuner van een eenzame oudere man met een verstandelijke beperking in zorginstelling Dichterbij. Bij de Buurtvereniging Loodsstraat in Gennep is ze sinds 2001 vrijwilliger en bij de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordelijk Noord Limburg is ze sinds 2010 actief als vrijwilliger en waakt ze regelmatig ’s nachts en soms overdag bij terminaal zieken. Sinds 2011 is ze vrijwilliger bij de BiblioBus in Gennep.

 

Petra Janssen-Willems

 

 

Mevrouw Petra Janssen-Willems uit Milsbeek is sinds 1988 vrijwilliger bij De Zonnebloem en tot 2020 ziekenverzorger. Ze bezoekt zeker tweewekelijks iedere gast en helpt onder andere bij de jaarlijkse lotenverkoop van De Zonnebloem. Sinds 2014 is ze ook vrijwilliger bij activiteiten voor (ernstig) zieke mensen in Milsbeek en draagt ze personen aan die extra aandacht nodig hebben. Sinds 2017 is ze bestuurslid van De Zonnebloem, Hoofd bezoekwerk en werkt ze vrijwilligers in, koppelt nieuwe gasten aan vrijwilligers en is ze vertrouwenspersoon.

 

Marcel van Schijndel

 

 

De heer Marcel van Schijndel uit Gennep was van 1990 tot 2015 bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Jong Nederland. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubgebouw en bouwde hij mee aan een nieuw clubhuis. Sinds 1995 is hij vrijwilliger bij de Génnepse Vastelaovendclup ’t Bombakkes en is hier raadslid en organiseert hij mede vele activiteiten. Vanaf 2001 is hij slachtoffer bij de oefeningen en wedstrijden van de brandweer te Gennep. En hij vertolkt sinds de jaren tachtig de rol van (Hoofd)Piet bij de Sinterklaasintocht in Gennep en doet dit ook bij diverse bedrijfs-, scholen- en huisbezoeken.

 

Mathieu Simons

 

 

De heer Mathieu Simons uit Gennep heeft in 1974 mede basketbalvereniging Gennep Cougars opgericht. Tot aan 1984 was hij hier ook vrijwilliger. Tussen 1992 en 2000 was hij bestuurslid van het Hezelandcollege in Gennep, het huidige Elzendaalcollege. Vanaf 1994 is hij vrijwilliger bij de Harmonie Unitas et Fidelitas te Gennep. Hij fungeert hier onder andere als orkestleider van het “groot orkest” en neemt de taken van de dirigent over bij diens afwezigheid . Op 1 januari van dit jaar was hij al 60 jaar lid van deze Harmonie en onderscheiden met de speld van Limburgse Bond Muziekverenigingen. Sinds 2005 is hij penningmeester bij Stichting Revue Gennep.

 

Henk Vervoort

 

 

De heer Henk Vervoort uit Milsbeek is sinds 1982 in verschillende functies vrijwilliger bij muziekvereniging Crescendo in Milsbeek. Ook was hij secretaris van de hofkapel Suukerruuve. Tussen 1979 en 2006 was hij actief bij Tamboerkorps Crescendo Milsbeek. Vanaf 1989 is hij vrijwilliger bij de Schutterij De Milsbeek en was hij tussen 1995 en 2000 actief bij Buurtvereniging De Waldkanters in Milsbeek. Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en tussen 2007 en 2017 verzorgde hij bij de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek de kascontroles en gaf het bestuur financieel advies. Vanaf 2010 is hij actief als vrijwilliger bij de Dorpsraad Samen Leven in Milsbeek en betrokken bij het 4 mei Comité Milsbeek sinds 2011. Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij de omnisportvereniging SV Milsbeek en richtte hij mede de Stichting Muziekopleiding Gennep op in 2013. Tussen 2019 en 2020 was hij vrijwilliger bij de seniorencarnavalsvereniging Gries en Nie Wies te Milsbeek.

 

Bertruke Wein-Felling

 

 

Mevrouw Bertruke Wein-Felling uit Milsbeek was sinds 1984 vrijwilliger bij de Rooms Katholieke parochie Milsbeek. In 1994 richtte ze mede de zanggroep La Quatri te Nijmegen op en is daar nog steeds actief. Tussen 1998 en 2005 was ze bestuurslid van het CDA, afdeling Gennep en was ze 25 jaar lang lid van het CDA in Gennep. In verschillende functies was ze tussen 1999 en 2011 actief in de raad van commissarissen en raad van toezicht bij de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Tussen 2005 en 2012 deed ze vrijwilligerswerk op basisschool de Drie Vijvers in Milsbeek. Vanaf 2011 is ze bestuurslid van het 4 mei Comité in Gennep en betrokken bij Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs in Gennep, Bergen en Mook en Middelaar sinds 2012. Tussen 2014 en 2019 was ze actief als vrijwilliger bij de Harmonie Erica te Mook.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Twaalf inwoners van de gemeente Gennep hebben op 26 april 2024 een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de lintjesregen. Burgemeester Hans Teunissen heeft persoonlijk bij...

Gennep

Nol van Est, een icoon van D66 in Gennep, is op bijna 80-jarige leeftijd overleden. Als grondlegger van de partij in de regio, diende...

Carnaval

Op dinsdag 13 februari werd Robbie van den Hoogen geëerd met een koninklijke onderscheiding voor zijn langdurige toewijding aan de Gennepse carnaval. Burgemeester Hans...

Ven-Zelderheide

Op maandag 29 mei werden twee bijzondere inwoners uit de gemeente Gennep geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Hans Teunissen reikte de onderscheidingen uit...