Agenda
Volg ons
Shared Space
 

‘Gennep een vrijplaats voor andersdenkenden’

Na de geslaagde opening van het jubileumjaar ‘400 jaar stadhuis Gennep’ en de start van ‘500 jaar Reformatie’ volgt op woensdag 15 februari (vanaf 20.00 uur) een gratis toegankelijke lezing in de raadzaal van het stadhuis in Gennep.

 

 

Prof. Dr. Mieke Hoogkamp-Korstanje vertelt die avond hoe Gennep zich vanaf de 16e eeuw onder invloed van de Reformatie heeft ontwikkeld tot een vrijplaats voor andersdenkenden. Ze schetst een tijdsbeeld van de 16 e eeuw, de omstandigheden in Europa in het algemeen en op sociaal, economisch en politiek gebied in het bijzonder.

 

 

Over Mieke Hoogkamp-Korstanje

 

 

Na haar studie geneeskunde aan de universiteit van Utrecht is Mieke gespecialiseerd in medische microbiologie en infectieleer. Als arts-microbioloog was ze verbonden aan de universiteit en het academisch ziekenhuis Utrecht, het streeklaboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland en daarna benoemd als hoogleraar medische microbiologie aan het Radboud UMC. Na haar vervroegde pensionering was ze 11 jaar projectleider van de landelijke Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid in samenwerking met het ministerie van VWS, het RIVM en de Gezondheidsraad. Mieke is secretaris van de Stichting Johannes Engelen, van het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers en lid van de Werkgroep Open Monumentendagen.

 

 

Kijk voor meer informatie, de lezingencyclus en het volledige programma van ‘400 jaar stadhuis Gennep’ op de speciale website: www.stadhuisgennep400jaar.nl

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 8 februari 2017

 

 

Reacties