Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Actieprogramma Vrijetijdseconomie in ontvangst genomen

Vanmorgen heeft gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg het actieprogramma in ontvangst genomen, dat de regio Noord-Limburg heeft opgesteld als uitwerking van de ‘Visie op Vrijetijdseconomie Noord-Limburg 2015-2030’.

 

 

Noord-Limburgse gemeenten aan de slag met versterken vrijetijdseconomie

 

 

Denken als koploper, spelen als team

 

 

Vrijetijdseconomie is een belangrijke sociaal-economische pijler voor Noord-Limburg. Deze sector zorgt in de regio voor maar liefst 10% van de werkgelegenheid en bestedingen. De regio wil samen met ondernemers investeren om deze positie te behouden en te versterken.

 

 

Actieprogramma Vrijetijdseconomie

 

 

Naar aanleiding van de ‘Visie op Vrijetijdseconomie Noord-Limburg 2015-2030’ is een actieprogramma opgesteld. Daarin zijn niet alleen de kansen en bedreigingen voor de sector in beeld gebracht, maar stelt de regio ook een concrete aanpak voor om de vrijetijdseconomie in Noord-Limburg verder tot bloei te brengen.

 

 

Verwant

Ven-Zelderheide

De natuur in de Zeldersche Driessen staat onder druk door verschillende factoren, waaronder een te hoge stikstofbelasting, droogte en een gebrek aan rivierdynamiek. Dit...

Lob van Gennep

De verplaatsing van de voetbalvelden van Achates komt steeds dichterbij. Lob van Gennep heeft samen met de gemeente Gennep, voetbalvereniging Achates en betrokken grondeigenaren...

Regio

Op maandag 15 mei bracht Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot een bezoek aan Noord-Limburg. Deze regio heeft als ambitie om de gezondste...

Regio

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) start ook dit jaar weer met een actie om hennep in mais- en aspergepercelen op te sporen. De...