Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Heidehof Gennep

Gennep

Asbest niet best

De gemeente Gennep organiseerde dinsdag 11 december een infoavond in Pica Mare Gennep voor particuliere woningbezitters over asbestvrije daken. De avond erop volgde een bijeenkomst op Roepaen voor agrarische ondernemers over dezelfde problematiek. Lees het artikel van Anieta Janssen op www.Gennep.News.

De gemeente Gennep organiseerde dinsdag 11 december een infoavond in Pica Mare Gennep voor particuliere woningbezitters over asbestvrije daken. De avond erop volgde een bijeenkomst op Roepaen voor agrarische ondernemers over dezelfde problematiek.

Door: Anieta Janssen van GennepNews

In Pica Mare Gennep werd er een presentatie gegeven door BCM Consultancy over een asbestvrije omgeving voor de inwoners van de gemeente Gennep. De vragen van de betrokken burgers in Pica Mare gingen vooral over waar zij aan toe zijn en aan gehouden worden. BCM Consultancy:

Elke particulier wordt gevorderd tot het verwijderen van asbest voor eind 2024.

Ze zijn gehouden aan een inventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf, dat gaat al gauw zo’n 200 á 300 euro kosten. Dan het inschakelen van een eveneens gecertificeerd bedrijf om asbest te verwijderen en afvoeren. Vervolgens een verklaring van asbestverwijdering op te laten stellen die aan de lokale overheid wordt verstrekt om in hun administratie te verwerken.

Gemeente streeft naar asbestdakenvrij Gennep

Heidehof

Het hoog aantal huizenbezitters Heidehof Gennep aanwezig bij deze bijeenkomst lijkt verrassend, maar zij blijken op persoonlijke titel van bewoners Heidehof als inwoners van Gennep een schrijven van de gemeente gehad te hebben.

Zij blijken dat woongedeelte in Gennep te zijn dat in de begin jaren tachtig, toen asbest nog gewoon geaccepteerd was terwijl er al kanttekeningen bij geplaatst werden maar nog ruim werd ingepast in hun leien daken en deel van hun gevels, nu geconfronteerd wordt met een herziene wetgeving. En ook met de rekening. Een bewoner:

Vanwege de hoge kosten van een verplicht inventarisatierapport, verwijdering door een gecertificeerd asbestverwijderings- en afvoerbedrijf en dan nog niet te praten over een nieuwe dakbedekking staat mijn woning onder water en ik ook.

Een greep uit de overheidsregels wanneer men verplicht wordt een gecertificeerd bedrijf in te schakelen:

Uw asbest dak is al beschadigd en/of is groter dan 35 m2 en/of u heeft asbesthoudende leien op het dak en/of het betreft een bedrijfspand.

De asbestsaneringskwestie volgens Provinciale Staten Limburg, Ton Meijvogel, projectmanager Versnelling asbestsanering Limburg:

Asbestvrije daken richt enkel zijn focus op aan de buitenlucht blootgestelde daken, gaat niet over de, in welke mate dan ook, asbesthoudende dakplaten onder dakpannen. Ook alle andere mogelijke asbesthoudende materialen binnenshuis vallen niet onder deze asbestsaneringswet.

Een vraag op zijn plaats is of dit voor de doorsnee burger te betalen is?

VEH: ‘Asbestdakenverbod onuitvoerbaar’

Ton Meijvogel, provincie Limburg, stelt dat uit onderzoek in Nederland zou blijken dat 5 tot 7 procent van de Nederlandse inwoners niet in staat zou zijn die operatie te kunnen betalen.

Daarvoor is Duurzaam Thuis die tegen 1,5 procent rente een lening van maximaal 25.000 euro verstrekt.

Voor mensen die om welke redenen dan ook zo’n lening niet kunnen afsluiten is de staatssecretaris van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, bezig met het in kaart brengen van het hoog risicoprofiel van deze groep mensen en met het regelen van een rijkslening, die afgesloten kan worden zonder BKR toetsing.

Limburg Energie Fonds

Ondernemers kunnen zich wenden tot het Limburg Energie Fonds (LEF). Dit fonds op afstand is bedoeld om kansrijke projecten financieel te ondersteunen. Het LEF verstrekt geen subsidies, maar zet 90 miljoen euro in voor leningen of garantiekapitaal voor duurzame of asbest sanerende projecten. Alle overheden, landelijk, provincies en gemeenten hopen met asbestvrije daken een verduurzamingsslag te maken die leidt tot meer, zoals het aanbrengen van zonnepanelen op de nieuwe daken.

Verwant

Gennep

Maandagavond hebben de kinderen van Gennep massaal hun stem laten horen. Met 150 kleurrijke tekeningen en knutselwerken lieten ze de politieke partijen weten: ons...

Gemeente Gennep

Donderdag is het weer zover: stemmen voor het Europees Parlement. In veel gemeenten kun je op minder plekken stemmen dan voor de Tweede Kamerverkiezingen...

Regio

Limburgers en andere landbouwprovincies zijn voor versoepeling van stikstofregels, terwijl stedelijke gebieden strengere regelgeving wensen. Woonomgeving en opleidingsniveau spelen een rol bij deze opvattingen....

Gemeente Gennep

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 toont aan dat de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in Limburg verslechtert, met een toename van stress, ongezond gedrag...