Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Bewoners praten mee over voorzieningen in Gennep-Zuid

Maandagavond 23 januari organiseert Wijkraad Gennep-Zuid een bewonersavond over de toekomst van maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Deze avond wordt gehouden in Buurthuis Van Ons en start om 20.00 uur.

De samenleving verandert en dus ook Gennep-Zuid: door vergrijzing, ontgroening, krimp, veranderende behoeften en leefstijlen en een terugtredende overheid. Van bewoners wordt verwacht dat ze zelf nadenken over de omgeving waarin zij willen leven, zo ook op het gebied van voorzieningen. Bij een voorziening gaat het niet om het gebouw of de stenen, maar de functie(s) die het gebouw heeft en de activiteiten die er in plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een dependance van de bibliotheek of een winkeltje.

Wensen, zorgen, plannen en vragen van bewoners staan deze avond centraal. Hoe ziet Gennep-Zuid er over 15 jaar uit: wonen er nog dezelfde mensen? Hebben deze mensen nog dezelfde behoeften? En welke voorzieningen passen daarbij?

Het voorzieningenplan is een initiatief van de gemeente Gennep, dat per kern/wijk met bewoners wordt opgepakt. Spirato, steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg, ondersteunt de bewoners in het proces om te komen tot een voorzieningenplan.

Meer informatie kunt u vragen bij info@wijkraadgennep-zuid.nl
Het programma komt op onze website te staan: www.wijkraadgennep-zuid.nl

Reacties