Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

borden

Gennep

Door de borden de weg niet meer zien?

In de gemeente Gennep staan veel verkeersborden. De meeste borden zijn geplaatst omdat de wet dit verplicht. Maar er zijn ook ‘extra’ borden geplaatst naar aanleiding van klachten of verzoeken van
inwoners. Het doel van deze borden is om de verkeersveiligheid te bevorderen.

 

 

Wat we niet willen, is een verkeerssituatie waarbij u door de borden de weg “kwijtraakt” of dat verkeersborden juist voor onveilige situaties zorgen.

 

 

Zegt gemeente Gennep en inventariseert daarom of er overbodige borden zijn die ze kunnen verwijderen. Of dat er borden op een onoverzichtelijke plek staan, bijvoorbeeld te dicht op elkaar of achter een boom, en daardoor slecht leesbaar zijn.

 

 

Meld een overbodig bord

 

 

Zie je een verkeersbord dat naar jouw mening overbodig is of niet goed staat, dan hoort de gemeente het graag. Geef duidelijk aan welke locatie en welk bord het betreft en motiveer je melding. De gemeente gaat dan kijken of het bord daadwerkelijk weg kan, of verplaatst moet worden. Mail je reactie naar gemeente@gennep.nl o.v.v. ‘Verkeersborden’ of geef het telefonisch door via (0485) – 49 41 41.

 

 

Zie ook:
– VVD WIL INZICHT IN (OVERBODIGE) VERKEERSBORDEN

 

 

Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 6 september 2017.

 

 

Verwant

Corona

De gemeente Gennep en Proteion Libermannhof werken samen aan een coronamonument in een park achter het zorgcentrum. Kunstenaars kunnen ontwerpen indienen tot 19 mei...

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

Na een pauze van drie jaar keert de braderie terug naar Gennep op 8 september, geleid door BIZ en EERI Markten. Lokale ondernemers kunnen...