Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Bouwen aan het Gennepse OMO-beleid

Op woensdag 9 maart werd samen met zorgprofessionals en geïnteresseerde inwoners verder gebouwd aan het Gennepse OMO-beleid. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in zaal Pica Mare in Gennep. OMO staat voor Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen. “De OMO-missie mag en kan niet mislukken”, klonk de wens van wethouder Rob Janssen.

 

 

 

 

Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de gestelde doelen voor het sociaal domein kunnen worden behaald en waar eenieder zijn eigen rol ziet. Deze doelen staan beschreven in het OMO-beleid: Blijven(d) Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen. De bijeenkomst werd geleid door gespreksleider Vivian Lataster, die de avond startte door het gesprek aan te gaan met wethouder Rob Janssen. De wethouder vertelde over een groeiende zorgvraag, achterblijvend budget en een krapte op de arbeidsmarkt. Er móeten volgens hem nieuwe wegen van organiseren worden gevonden.

 

 

Pica Mare werd gevuld door zestig personen, plus een tiental digitale deelnemers, die via een groot scherm mee konden kijken en praten. Dolinda Wijnhoven en Dominique Bartels spraken de groep toe tijdens een panelgesprek met de gespreksleider. Dolinda, dorpsondersteuner in Milsbeek, vertelde over haar idee van behoeftekaartjes. Afgelopen feestdagen gingen er in Milsbeek ruim 1000 behoeftekaartjes deur tot deur. Inwoners konden hun behoefte hierop schrijven en op die manier heeft Dolinda nieuwe inwoners op haar netvlies gekregen, die zij nu van hulp kan voorzien. Dominique is bedenker en maker van De KonnectKever, de sociale kaart van Gennep. Op deze kaart zijn alle voorzieningen en activiteiten in de gemeente vindbaar. Via het scherm was ook huisarts Nijst aangesloten, zijn boodschap betrof vooral de aansluiting zorg en welzijn

 

 

Bundel de krachten

 

 

Om daadwerkelijk tot oplossingen of initiatieven te komen spraken de aanwezigen in tien thematafels door over hun ambities en mogelijkheden. Iedere tafel kende een ander onderwerp, maar in de opbrengsten was overduidelijk een gelijke lijn te vinden. Namelijk dat er veel goeds wordt georganiseerd in de gemeente en dat iedereen elkaar graag wil ondersteunen. Samen bereiken we meer dan afzonderlijk. “Bundel de krachten’”, was daarom de algemeen gedragen boodschap. Aansluitend aan de bijeenkomst was er nog een goed bezochte netwerkborrel, met ruimte voor verdieping en aansluiting tot elkaar.

 

 

Reacties