Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

Gennep

College stemt in met Voorjaarsnota

Op 23 mei jl. hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld.

 

Voorjaarsnota 2017

 

De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de nieuwe begroting. De voorjaarsnota is de opmaat hiervoor. Burgemeester en wethouders streven een solide financieel beleid na. De financiële positie van de gemeente is goed. Ook inclusief het nieuwe beleid dat in de Voorjaarsnota is opgenomen, is de begroting 2018 en meerjarenbegroting sluitend, maar er blijft weinig ruimte over. Het college is daarom terughoudend met het oppakken van nieuw beleid.

 

In de voorjaarsnota is onder meer geld opgenomen voor de aanpak van een tweetal fietspaden, de bouwkosten van het Integraal Kindcentrum Picardie en investering in de ICT om de dienstverlening en interne bedrijfsvoering te verbeteren. De gemeente reserveert ook een bedrag voor projecten die een impuls kunnen geven aan het thema vrijetijdseconomie. Geld wordt vrijgemaakt voor innovatieprojecten binnen het sociaal domein en voor het realiseren van garantiebanen.

 

Als gevolg van Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens van inwoners, zijn in de voorjaarsnota ook middelen opgenomen voor een Functionaris Gegevensbescherming. Ook komen er middelen voor verbetering van het klimaat in het gemeentekantoor, dit in combinatie met een verbouwing.

 

Net als de voorgaande jaren wil het college de lasten voor de inwoners alleen trendmatig verhogen.

 

Gemeenteraad beslist

 

De gemeenteraad bepaalt welke keuzes worden gemaakt om de gemeentelijke financiën goed op orde te houden. Op 19 juni staat de voorjaarsnota op de agenda van de raadscommissie. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 3 juli a.s.

 

 

Verwant

Corona

De gemeente Gennep en Proteion Libermannhof werken samen aan een coronamonument in een park achter het zorgcentrum. Kunstenaars kunnen ontwerpen indienen tot 19 mei...

Regio

VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt vrijwillige palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Met een luisterend oor, troost en praktische hulp ondersteunen ze zowel...

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

Na een pauze van drie jaar keert de braderie terug naar Gennep op 8 september, geleid door BIZ en EERI Markten. Lokale ondernemers kunnen...