Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Concept-Lokale Woonvisie ter inzage

Burgemeester en wethouders van gemeente Gennep maken bekend dat de concept-Lokale Woonvisie ‘Samen sturen op kwaliteit’ van 15 maart  t/m 5 april 2017 ter inzage ligt.

 

Globale inhoud


De Lokale Woonvisie – nu nog een concept – laat zien hoe we als gemeente (nieuwe) woningbouwplannen in lijn gaan brengen met de (toekomstige) woningbehoefte. Daarnaast vormt de Lokale Woonvisie een basis voor de prestatieafspraken, die we gaan maken met de woningcorporaties Destion en Mooiland en hun huurders. Belangrijke onderwerpen zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de duurzaamheid van de woningvoorraad, maar ook wonen, zorg en leefbaarheid in de buurten en wijken.

 

Rechtsgevolgen

 

De gemeenteraad stelt de definitieve Lokale Woonvisie vast. Dit gebeurt naar verwachting eind mei 2017. Vervolgens is de Lokale Woonvisie ‘zelfbindend’ voor de gemeente. Dit betekent dat (nieuwe) woningbouwplannen, bestemmingsplannen en beleid op het gebied van wonen zullen worden getoetst aan de uitgangspunten van de visie.

 

Op deze pagina vindt u de belangrijkste beleidsstukken en onderzoeken die vertaald zullen worden in de lokale woonvisie.

 

Inspraakprocedure

 

De concept-Lokale Woonvisie kunt u bekijken op www.gennep.nl/woonvisie.  Er ligt ook een exemplaar ter inzage in het gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep.

 

Wil je een reactie geven? Dat kan schriftelijk van 15 maart t/m 5 april 2017 bij het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

 

Wil je liever mondeling reageren? Maak dan een afspraak maken met N. Djuherić, beleidsmedewerker volkshuisvesting van de gemeente Gennep, via telefoonnummer  0485-494141 of per e-mail via gemeente@gennep.nl.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 15 maart 2017

Verwant