Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

D66 tegen verloedering Sanatorium Zonlichtheide

Aan de Heijenseweg in Gennep liggen twee gebouwen verscholen. Overblijfselen van het voormalige sanatorium Zonlichtheide en na de oorlog in gebruik genomen door de Augustinusstichting. Nu in eigendom van Dichterbij en onderdeel van de herontwikkeling de Heikant.

 

 

Twee jaar geleden is hier door de gemeenteraad, na veel politieke discussie, een visiedocument aangenomen en vervolgens een aangepaste overeenkomst getekend.

 

 

Projectontwikkelaar Parkvisie, Dichterbij en de gemeente zijn overeengekomen om de voormalige instellingsterreinen te bestemmen voor woningbouw. De gebouwen waar het over gaat zijn benoemd als belangrijk en zouden behouden blijven.

 

 

Maar als we nu de staat van onderhoud zien kunnen we niet anders concluderen dat gestuurd wordt op sloop. Het rietendak is verwijderd. Deuren en ramen zijn dichtgetimmerd en vernielingen zijn aan de orde van de dag. In een paar jaar tijd zijn deze gebouwen totaal vervallen. Dit wordt in de hand gewerkt doordat de rieten kap verwijderd is. De elementen hebben vrij spel.

 

 

D66 Gennep heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

 

 

We willen opheldering over deze ongewenste gang van zaken. Tevens vragen we aandacht voor de graven in dit gebied. Ook deze hebben historische waarde. Met name een graf is van Hans Stiemens. Hij is in de 2e Wereldoorlog als militair gesneuveld. Het is belangrijk dat zijn burgergraf bewaard blijft. De gang van zaken levert geen geruststellend gevoel op dat met dit erfgoed op een goede wijze wordt omgegaan.

 

 

Bron: D66 Gennep

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

Van 4 tot en met 10 april vindt de Week van de Groene Tuin plaats. In het kader daarvan organiseert de gemeente Gennep de...

Gemeente Gennep

Op zaterdag 25 maart vindt de landelijke compostdag plaats. Inwoners van de gemeente Gennep kunnen vanaf deze dag gedurende ruim een week gratis compost...

Milsbeek

Het Waterschap Limburg (WL) wil een stuk grond verkopen aan de gemeente Gennep. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 12.675 vierkante meter....

Gemeente Gennep

Op zaterdag 18 maart 2023 vond de jaarlijkse Maas Cleanup/ Gennep Schoon actie plaats. Het doel van deze actie is het opschonen van de...