Agenda
Volg ons
Shared Space
 

De bermen zijn weer kaal

Eindelijk kwamen de bermen tot bloei en vervolgens zijn ze meteen weer kaal. Geen wonder dat het aantal vogelsoorten en insecten terugloopt, als de gemeenten juist in de broedtijd de bermen laat maaien.

 

 

De gemeente Gennep wil voor de inwoners een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid. Er moeten 20.000 extra bomen worden geplant en bewoners krijgen vragen de tuin waterklaar te maken (klik!) en of het groene landschap in onze omgeving nóg mooier kan (klik!).

 

 

Hoe kan het dan zijn dat bermen langs provinciale wegen midden in het voorjaar rigoureus gemaaid worden?

 

 

Bermen vormen een niet te onderschatten natuurgebied. De periode tussen 15 maart en 15 juli is het broedseizoen voor de vogels en ook belangrijk voor de voortplanting insecten, amfibieën en andere dieren.

 

 

Afhankelijk van het gevoerde maaibeheer kunnen de zich ontwikkelen tot groene linten, waarlangs planten, insecten, reptielen, amfibiën en kleine zoogdieren van het ene naar het andere natuurgebied kunnen trekken. Ook mensen hebben er belang bij, want wat is een landschap zonder bomenlanen en stroken met struikgewas?

 

 

Bomen, bomen, bomen én bomen

 

 

Reacties