Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Janssen Pers Gennep

Gennep

De meest voorkomende achternamen in Gennep

De meest voorkomende achternaam in Gennep is Janssen. Gevolgd door Peters, Lamers en Hendriks. Het is opvallend dat de top twintig veel patroniemen (vadersnamen) bevat. Opvallend: er is slechts één beroepsnaam in de top twintig te vinden: Schoenmakers.

De meest voorkomende achternaam in Gennep is Janssen. Gevolgd door Peters, Lamers en Hendriks. Het is opvallend dat de top twintig veel patroniemen (vadersnamen) bevat. Janssen betekent bijvoorbeeld “de zoon van Jan”. Derks, Rutten, Arts, Hermsen, Jacobs, Noij, Jansen, Noy, Thijssen, Gerrits en Kersten zijn ook achternamen gebaseerd op de roepnaam van de vader.

 

 

Uit gegevens van telefoonboek.nl blijkt dat 75% van de meest voorkomende achternamen in Gennep patroniemen zijn. In de top twintig vinden we ook de achternamen Hopman, Geulen, (Ten) Haaf en Bergen. Dit zijn adresnamen die aangeven waar men vandaan kwam, welk gebied of landgoed ze beheerde, of welke huizen met bijhorend land ze in eigendom hadden. De achternaam Van Gennep (of Van Gennip) komt volgens het telefoonboek overigens niet voor in Gennep.

 

 

Uitzondering

 

 

Opvallend: er is slechts één beroepsnaam in de top twintig te vinden: Schoenmakers. In andere gemeentes komen meer achternamen voor die aangeven wat iemand als beroep heeft gedaan. Hierin blijkt Gennep een uitzondering. Is jouw achternaam Slimmerik? Het klopt dat je Arts ook zou kunnen zien als beroepsnaam, maar meestal is het toch een vadersnaam: Arnoldus werd vaak afgekort tot Aart of Art.

 

 

Top 20

 

 

De meest voorkomende achternamen in Gennep, gebaseerd op het aantal vermeldingen van achternamen op telefoonboek.nl.

 1. Janssen
 2. Peters
 3. Lamers
 4. Hendriks
 5. (Van) Bergen
 6. Derks
 7. (Ten) Haaf
 8. Rutten
 9. Hermsen
 10. Jacobs
 11. Noij
 12. Schoenmakers
 13. Jansen
 14. Noy
 15. Arts
 16. Thijssen
 17. Gerrits
 18. Geulen
 19. Hopman
 20. Kersten

 

 

Verwant