Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Denk je mee over hondenspeelplaatsen?

Afgelopen jaar is het Uitvoeringsplan Hondenbeleid voor de Gemeente Gennep vastgesteld.

 

Omdat hondenoverlast (vooral hondenpoep) vaak als een van de grootste ergernissen wordt genoemd, hebben we met dit beleid afspraken gemaakt. Zo staat erin dat de poepzuiger vaker door de gemeente rijdt, dat we de opruimplicht duidelijker communiceren, dat we strenger gaan handhaven, dat er meer voorzieningen komen zoals hondenuitlaatplaatsen en –speelplaatsen en dat dat er meer afvalbakken met zakjes komen.

 

Elke kern een hondenspeelplaats

 

In de komende drie jaar krijgt iedere kern in Gennep één hondenspeelplaats en in de kern Gennep komen er drie. Daarnaast krijgen alle kernen ook een uitlaatplaats of -strook waar de hond mag loslopen. Over de exacte locaties, het ontwerp van de speelplaatsen en de regels die er moeten gelden, wil de gemeente graag samen met bewoners nadenken.

Hoe kun je meedenken?

 

Wil je meedenken over de inrichting en locatie van hondenspeelplaatsen? Hondenbezitters en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een korte online vragenlijst op onze website. Ook organiseren we in het voorjaar van 2017 in de verschillende kernen bewonersbijeenkomsten rond dit onderwerp.

 

Meer informatie en een link naar de enquête vindt u op www.gennep.nl/hondenbeleid.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 8 februari 2017

 

https://www.facebook.com/GennepNews/posts/1889608784615698

Verwant

Gemeente Gennep

Van 4 tot en met 10 april vindt de Week van de Groene Tuin plaats. In het kader daarvan organiseert de gemeente Gennep de...

Gemeente Gennep

Op zaterdag 25 maart vindt de landelijke compostdag plaats. Inwoners van de gemeente Gennep kunnen vanaf deze dag gedurende ruim een week gratis compost...

Milsbeek

Het Waterschap Limburg (WL) wil een stuk grond verkopen aan de gemeente Gennep. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 12.675 vierkante meter....

Gemeente Gennep

Op zaterdag 18 maart 2023 vond de jaarlijkse Maas Cleanup/ Gennep Schoon actie plaats. Het doel van deze actie is het opschonen van de...