Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Denk je mee over hondenspeelplaatsen?

Afgelopen jaar is het Uitvoeringsplan Hondenbeleid voor de Gemeente Gennep vastgesteld.

 

Omdat hondenoverlast (vooral hondenpoep) vaak als een van de grootste ergernissen wordt genoemd, hebben we met dit beleid afspraken gemaakt. Zo staat erin dat de poepzuiger vaker door de gemeente rijdt, dat we de opruimplicht duidelijker communiceren, dat we strenger gaan handhaven, dat er meer voorzieningen komen zoals hondenuitlaatplaatsen en –speelplaatsen en dat dat er meer afvalbakken met zakjes komen.

 

Elke kern een hondenspeelplaats

 

In de komende drie jaar krijgt iedere kern in Gennep één hondenspeelplaats en in de kern Gennep komen er drie. Daarnaast krijgen alle kernen ook een uitlaatplaats of -strook waar de hond mag loslopen. Over de exacte locaties, het ontwerp van de speelplaatsen en de regels die er moeten gelden, wil de gemeente graag samen met bewoners nadenken.

Hoe kun je meedenken?

 

Wil je meedenken over de inrichting en locatie van hondenspeelplaatsen? Hondenbezitters en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een korte online vragenlijst op onze website. Ook organiseren we in het voorjaar van 2017 in de verschillende kernen bewonersbijeenkomsten rond dit onderwerp.

 

Meer informatie en een link naar de enquête vindt u op www.gennep.nl/hondenbeleid.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 8 februari 2017

 

https://www.facebook.com/GennepNews/posts/1889608784615698

Verwant

Gemeente Gennep

Gennep bereidt een herdenkingsprogramma voor 80 jaar vrijheid voor. Het omvat activiteiten zoals concerten, tentoonstellingen en educatie. Verschillende organisaties werken samen om de evacuatie,...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep overweegt Europapa op stadhuisklok te laten klinken, na initiatief van 3FM-dj Wijnand Speelman om Nederlandse deelnemer Joost Klein te steunen na diskwalificatie...

Gennep

Het Veteranen Anjerperk opent op het Vrijheidsplein in Gennep, als eerbetoon aan veteranen. Burgemeester Hans Teunissen leidt de ceremonie, waarbij de laatste anjers worden...

Culthis

De podcast Culthis van mei behandelt het 60-jarig jubileum van het GVE en het uitgestelde jubileumconcert. Ook wordt de nieuwe keramiekcollectie Pot d’Or van...