Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Dichterbij start met crisisopvang

Dichterbij is gestart met kortdurende buitengewone zorg (crisisopvang) voor jongeren en volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Op deze nieuwe voorziening in het Noord-Limburgse Ottersum wordt gewerkt vanuit een systemische en trauma-sensitieve benadering.

 

 

Met de kortdurende ondersteuning die we hier bieden, dragen we bij aan passende zorg voor de cliënt op lange termijn.

 

 

Zegt manager Hans van Geel: “Er zijn landelijk weinig crisisplekken voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Dat geldt vooral voor jongeren. Vaak gaan deze cliënten naar crisisplekken die niet goed aansluiten bij hun situatie. Dat werkt beschadigend.”

 

 

KBZ

 

 

Met die reden opende Dichterbij onlangs de Kortdurende Buitengewone Zorg (KBZ) op het terrein van De Ziep in Ottersum, een bestaande woon- en werklocatie van Dichterbij.

 

 

Nieuwe visie

 

 

Tine Alards is als gedragskundige betrokken bij de KBZ: “Als een cliënt zelf ontregelt is, dan uit zich dat bijvoorbeeld in ernstige onrust of agressie. Of de cliënt brengt zichzelf schade toe. Maar ook het systeem rond de cliënt kan overbelast zijn. In beide gevallen is gerichte opschaling van de zorg nodig. We werken vanuit een systemische en trauma-sensitieve benadering. Het systeem blijft actief betrokken bij de zorg: de familie heeft dus een belangrijke rol tijdens de crisisopname.”

 

 

Zo’n opname is vaak ingrijpend. Daarom staan respect, geborgenheid en veiligheid centraal. Er wordt gewerkt met de cliënt én in de context waar de cliënt naar terug zal keren.

 

 

Disciplines

 

 

De KBZ is een kortdurende verblijfplek met specifiek geschoolde medewerkers. Bij een positieve beoordeling kan een cliënt binnen 48 uur op de KBZ terecht. Een cliënt verblijft er maximaal zes weken en keert daarna terug naar zijn huidige of een nieuwe woonlocatie. Het team bestaat uit verschillende professionals met een pedagogische en verpleegkundige achtergrond. Ook de gedragskundige en de Arts Verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn nauw betrokken.

 

 

Bezoekers onder de indruk van De Ziep

 

 

Reacties