Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Dunningswerkzaamheden in de bossen

Gemeente Gennep voert tussen medio januari en begin april 2017 werkzaamheden uit in de gemeentelijke bossen. Dit gebeurt in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland en is gericht op duurzame instandhouding van de bossen, het vergroten van de natuurwaarden en de belevingswaarde voor bezoekers en recreanten.

Een aantal stukken bos wordt gekapt en later ingeplant met andere boomsoorten. Er zal waar nodig worden uitgedund, verjongd en paden worden vrijgemaakt. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna, die van tevoren in kaart wordt gebracht. Soms is zwaar materieel nodig en kunnen de werkzaamheden even duren.

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Arts, regiomanager Bosgroep Zuid Nederland, tel. 040 – 206 63 60 / mail: j.arts@bosgroepen.nl.

Bron: gemeenterubriek Gennep

Verwant

Gemeente Gennep

Van 4 tot en met 10 april vindt de Week van de Groene Tuin plaats. In het kader daarvan organiseert de gemeente Gennep de...

Gemeente Gennep

Op zaterdag 25 maart vindt de landelijke compostdag plaats. Inwoners van de gemeente Gennep kunnen vanaf deze dag gedurende ruim een week gratis compost...

Milsbeek

Het Waterschap Limburg (WL) wil een stuk grond verkopen aan de gemeente Gennep. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 12.675 vierkante meter....

Gemeente Gennep

Op zaterdag 18 maart 2023 vond de jaarlijkse Maas Cleanup/ Gennep Schoon actie plaats. Het doel van deze actie is het opschonen van de...