Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Ecologisch maaibeheer

Tussen 15 mei en 15 juni worden de gemeentelijke bermen gemaaid. Dit jaar gaat de gemeente het gelukkig wel anders doen: ecologisch. Dat betekent: minder maaien, maaisel afvoeren en niet alles tegelijk maaien.

 

 

Bermen vormen een niet te onderschatten natuurgebied. De maaiperiode is ook het broedseizoen voor de vogels en ook belangrijk voor de voortplanting insecten, amfibieën en andere dieren.

 

 

De bermen zijn weer kaal

 

 

De gemeente Gennep wil voor de inwoners een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid:

 

 

Deze voorjaarsronde maaien we alleen de ‘zichthoeken’ en de eerste meter langs de fietspaden van de gemeentelijke bermen. De rest blijft voorlopig staan.

 

 

Zo krijgen planten meer kans om te bloeien en vinden insecten meer voedsel en schuilmogelijkheden. In het najaar, tussen 15 september en 15 oktober, vindt de tweede maaironde plaats.

 

 

Gazons

 

 

Grote gazons die voorheen iedere tien dagen werden gemaaid en geen recreatieve functie hebben, maait de gemeente vanaf nu nog maar drie keer per jaar. “Daarnaast kijken we momenteel welke gazons geschikt zijn voor het ‘sinusbeheer’.”

 

 

Bij het sinusbeheer worden er bij het maaien stukken overgeslagen, zodat er veel variatie ontstaat op een gazon. Bij de speeltuinen en speelveldjes blijft het oude beheer van kracht.

 

 

Ieder jaar stellen we de plannen voor het maaibeheer bij, op basis van de resultaten van bijvoorbeeld insectentellingen.

 

 

Gennep heeft gekozen voor ecologisch maaibeheer, omdat dit de biodiversiteit, de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen vergroot.

 

 

Reacties

Deel Bericht