Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Ecologisch Plan voor Kleefse beek bij Heijen

Gennep

Ecologisch Plan Kleefse beek bij Heijen

Ingenieursbureau Arcadis heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om diverse ecologische verbeteringen voor de Maas te ontwerpen. Drie locaties, waaronder de Kleefse beek in Heijen, vallen onder de Kennisgeving Participatie. Belanghebbenden kunnen meedenken tot 25 februari 2023.

Ingenieursbureau Arcadis heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om diverse ecologische verbeteringen voor de Maas te ontwerpen. Drie locaties, waaronder de Kleefse beek in Heijen, vallen onder de Kennisgeving Participatie. Belanghebbenden kunnen meedenken tot 25 februari 2023.

 

 

Verbeteringen voor Kleefse beek

 

 

De Kleefse beek in Gennep krijgt een natuurlijker uiterlijk door het verwijderen van beschoeiing en keien, het flauw afgraven van een oever en het aanbrengen van pakketten dood hout. Hierdoor krijgt de beek een natuurlijker karakter en biedt het onderdak voor vis en waterdiertjes. Bij de uitmonding in de Maas wordt de Kleefse beek een paar meter verschoven voor een beheerpad en om natuurlijke wandelroutes te behouden.

 

 

Afstemming en realisatie

 

 

In 2021 is in samenwerking met de gemeente Gennep en waterschap Limburg een verkenning gestart. Belanghebbenden, archeologische en cultuurhistorische waarden, en beschermde planten- en diersoorten worden in acht genomen. Een ontwerpnotitie wordt de komende tijd opgesteld en de maatregel moet uiterlijk in 2027 zijn gerealiseerd.

 

 

 

 

Verwant