Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

10 miljoen
gemeente Gennep

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeente Gennep: 1,7 miljoen in de plus

De gemeente Gennep sluit boekjaar 2021 af met een positief saldo van € 1,7 miljoen. Het overschot wordt gebruikt om de reserves voor het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling aan te vullen. Bekijk de jaarstukken op Gennep.News.

De gemeente Gennep sluit boekjaar 2021 af met een positief saldo van € 1,7 miljoen. Het overschot wordt gebruikt om de reserves voor het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling aan te vullen.

 

 

Het college legt verantwoording af aan de raad over de realisatie van het beleid en de inkomsten en uitgaven van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarstukken zijn ook online te bekijken (klik!).

 

 

College: ‘Volle kracht vooruit!’

 

 

In de bijgestelde begroting was de prognose een positief saldo van € 772.000. Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van € 1.701.000, een verschil van € 929.000. De analyse van het resultaat laat zien dat er veel incidentele afwijkingen zijn.

 

 

Gennep heeft vooral profijt (€ 503.000) van de algemene uitkering (Gemeentefonds), een begrotingsfonds waaruit gemeenten door Het Rijk worden gesubsidieerd.

 

 

Laatste woord

 

 

De gemeenteraad heeft het laatste woord over het vaststellen van de jaarstukken 2021. Deze wordt besproken tijdens de raadsvergadering op 30 mei.

 

 

Verwant