Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Gemeente zoekt bermbeheerders

Gemeente Gennep is een aanbestedingstraject gestart voor bermbeheer vanaf 2021. De focus voor het bermbeheer, maaien van bermen, watergangen, parken en gazons in de gemeente ligt op biodiversiteitherstel.

 

 

Bij de aanbesteding past de gemeente de Rapid Impact Contracting (RIC) methodiek toe. Wethouder Rob Peperzak:

 

 

Met deze aanbesteding zetten we een grote stap op weg naar biodiversiteitherstel. We streven niet alleen naar een duurzaam bermonderhoud, maar ook naar een duurzame relatie met een aannemer. De RIC-methode helpt hierbij. Net als bij de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor onze binnensportaccommodaties zoeken we ook nu naar een partij met een visie die aansluit bij onze ambities voor de toekomst.

 

 

Dat is volgens de wethouder de beste basis voor een duurzame samenwerking tussen marktpartijen en de gemeente.

 

 

Na de aanbesteding gaan we in gesprek over een op te stellen meerjarige samenwerkingsovereenkomst. De RIC-methodiek biedt bovendien de flexibiliteit om tijdens de looptijd van het contract in overleg wijzigingen aan te brengen, die tot een beter resultaat zullen leiden.

 

 

De bermen zijn weer kaal

 

 

Marktinformatiedag

 

 

Op dinsdag 3 november 2020 van 9.30 tot 12.30 uur organiseert de gemeente een marktinformatiedag. Geïnteresseerde partijen voor het bermbeheer kunnen zich via inkoop@gennep.nl aanmelden voor deze digitale bijeenkomst. Enkele dagen van tevoren krijg je via de mail een link voor deelname.

 

 

Global Goals

 

 

De RIC-methodiek, die is ontwikkeld en wordt ondersteund door adviesbureau KplusV, is gebaseerd op de Global Goals van de Verenigde Naties. RIC biedt de gemeente de kans om partners te zoeken die gedeelde ambities kennen op het gebied van sociale, duurzame en innovatieve waarden.

 

 

Reacties