Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Gennep vreest voor haar kwetsbare inwoners

De gemeente Gennep wil zorg voor zwakkeren in samenleving blijven bieden, maar vreest dat kwetsbare inwoners de dupe worden van het nieuwe verdeelmodel van het ministerie van BZK voor het gemeentefonds.

 

 

Samen met Sliedrecht en 13 andere gemeenten vindt men dat het model op diverse onderdelen tekortschiet. Er is zelfs een averechts effect, want een groot deel van de gemeenten komt hierdoor financieel nog meer onder druk te staan. Zij krijgen structureel te weinig middelen voor zorg, jeugd, woonsector en klimaat. De gemeenten dringen erop aan om het voorstel voor het model opnieuw te overwegen.

 

 

Instellingsgemeenten hard geraakt

 

 

De zogeheten ‘instellingsgemeenten’, zoals Gennep, worden hard geraakt door de onvolkomenheden in het nieuwe model. In deze gemeenten zijn relatief veel instellingen met verblijf. Het zijn zorgvoorzieningen met veel bedden voor bijvoorbeeld verstandelijke gehandicapten, jeugd met problematiek, doven en blinden. In het model is het verdeelsysteem vereenvoudigd waardoor kenmerken van instellingsgemeenten er onterecht geen onderdeel meer van uitmaken.

 

 

Kwetsbare inwoners de dupe

 

 

Gemeenten met relatief veel kwetsbare inwoners worden dus fors gekort op het gemeentefonds. De middelen die nodig zijn om hen de noodzakelijke ondersteuning te bieden veranderen niet waardoor deze kwetsbare groep mensen de dupe wordt. Zonder de juiste ondersteuning worden de (zorg)kosten op langere termijn alleen maar hoger. De gemeenten die deze vrees delen willen de onmisbare zorg voor de zwakkeren in onze samenleving blijven bieden.

 

 

Systeem meer oriënteren op kosten

 

 

Samen met Sliedrecht en 13 andere gemeenten roept Gennep de betrokken ministeries en de Tweede Kamer dringend op de sociaaleconomische, psychische en gezondheidskundige kenmerken van instellingsgemeenten te erkennen en alsnog op te nemen in het verdeelmodel. Hiermee is er meer aansluiting tussen instellingsgemeenten, de kwetsbare doelgroep en baseert het systeem zich op de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden. Het zorgt er vooral voor dat instellingsgemeenten voldoende middelen hebben om kwetsbare inwoners voldoende en kwalitatief goede zorg te bieden.

 

 

Reacties