Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Dichterbij Stiemensweg Gennep
Dichterbij

Gennep

Gennep vreest voor haar kwetsbare inwoners

De gemeente Gennep wil zorg voor zwakkeren in samenleving blijven bieden, maar vreest dat kwetsbare inwoners de dupe worden van het nieuwe verdeelmodel van het ministerie van BZK voor het gemeentefonds.

 

 

Samen met Sliedrecht en 13 andere gemeenten vindt men dat het model op diverse onderdelen tekortschiet. Er is zelfs een averechts effect, want een groot deel van de gemeenten komt hierdoor financieel nog meer onder druk te staan. Zij krijgen structureel te weinig middelen voor zorg, jeugd, woonsector en klimaat. De gemeenten dringen erop aan om het voorstel voor het model opnieuw te overwegen.

 

 

Instellingsgemeenten hard geraakt

 

 

De zogeheten ‘instellingsgemeenten’, zoals Gennep, worden hard geraakt door de onvolkomenheden in het nieuwe model. In deze gemeenten zijn relatief veel instellingen met verblijf. Het zijn zorgvoorzieningen met veel bedden voor bijvoorbeeld verstandelijke gehandicapten, jeugd met problematiek, doven en blinden. In het model is het verdeelsysteem vereenvoudigd waardoor kenmerken van instellingsgemeenten er onterecht geen onderdeel meer van uitmaken.

 

 

Kwetsbare inwoners de dupe

 

 

Gemeenten met relatief veel kwetsbare inwoners worden dus fors gekort op het gemeentefonds. De middelen die nodig zijn om hen de noodzakelijke ondersteuning te bieden veranderen niet waardoor deze kwetsbare groep mensen de dupe wordt. Zonder de juiste ondersteuning worden de (zorg)kosten op langere termijn alleen maar hoger. De gemeenten die deze vrees delen willen de onmisbare zorg voor de zwakkeren in onze samenleving blijven bieden.

 

 

Systeem meer oriënteren op kosten

 

 

Samen met Sliedrecht en 13 andere gemeenten roept Gennep de betrokken ministeries en de Tweede Kamer dringend op de sociaaleconomische, psychische en gezondheidskundige kenmerken van instellingsgemeenten te erkennen en alsnog op te nemen in het verdeelmodel. Hiermee is er meer aansluiting tussen instellingsgemeenten, de kwetsbare doelgroep en baseert het systeem zich op de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden. Het zorgt er vooral voor dat instellingsgemeenten voldoende middelen hebben om kwetsbare inwoners voldoende en kwalitatief goede zorg te bieden.

 

 

Verwant

Gennep

Zes minderjarige jongens zijn in Gennep gearresteerd voor een vermeende straatroof, waarbij een minderjarige slachtoffer werd van geweld en van zijn fiets werd beroofd....

Gennep

Het Interreg-project Niers-fietspad is goedgekeurd door de Interregcommissie van euregio Rijn-Maas-Noord. Het vernieuwde fietspad beoogt een betere fietservaring en toegankelijkheid voor zowel lokale fietsers...

Gemeente Gennep

Autodelen is dé oplossing voor gedeeld autogebruik, kostenbesparing en milieuvoordeel. Ontvang gratis advies en start jouw deelauto-initiatief vandaag nog! De gemeente Gennep en Trendsportal...

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...