Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Green Deal

Gennep

Green Deal

Ondernemers in de gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk willen de verduurzaming op de bedrijventerreinen in de drie gemeenten versnellen.

 

 

Daartoe ondertekenden drie wethouders, platform AgriFood Tech en de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg op maandag 21 november een Green Deal. Hiermee spreken deze partijen de ambitie uit zich gezamenlijk in te zetten om de energietransitie op de bedrijventerreinen van het Land van Cuijk en Noord-Limburg te bespoedigen, circulair ondernemen te stimuleren en de terreinen klimaatbestendig in te richten.

 

 

Fons Janssen, voorzitter van de werkgroep duurzaamheid en milieu van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, is enthousiast: “Als ondernemers staan we allemaal voor dezelfde uitdagingen. Door elkaar te inspireren en samen met andere ondernemers en de gemeente verduurzamingprojecten op te zetten, hoeven we niet elk voor zich het wiel uit te vinden. Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder.”

 

 

Circulair ondernemen en vergroenen

 

 

“Veel mensen denken bij duurzaamheid vooral aan energie, terwijl er juist op bedrijventerreinen ook veel winst te behalen valt op het gebied van circulair ondernemen”, aldus Peter Stevens, wethouder gemeente Gennep. Volgens Antoinette Maas, wethouder gemeente Land van Cuijk, is de noodzaak om de vaak sterk versteende bedrijventerreinen te vergroenen en waterbestendig te maken steeds groter, evenals schone en duurzame mobiliteit.

 

 

Uitvoeringsagenda

 

 

Het ondertekenen van de Green Deal is een eerste stap. De werkgroep duurzaamheid en milieu van de Industriële Kring is bezig met het opstellen van een uitvoeringsagenda. Daarin beschrijven ze het soort projecten, wie eraan bijdragen en de financiering ervan. Bijvoorbeeld ‘slimme’ onderlinge energie-uitwisseling, vergroeningsprojecten, of het organiseren van informatiebijeenkomsten over energiebesparing.

 

 

Verwant

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...

Gemeente Gennep

Het Energielandgoed Wells Meer in Bergen ervaart vertraging door vergunningen en netwerkproblemen, wat leidt tot een verlenging van de intentieverklaring door de Gemeente Gennep....

Gemeente Gennep

Stichting INTOS en gemeente Gennep kampen met €350.000 financiële tegenvaller door gestegen loonkosten en incidentele uitgaven. Spoedvergadering ingelast om oplossingen te bespreken, toekomstige begrotingen...

Gemeente Gennep

Regio Noord-Limburg ontvangt 10 miljoen euro van de regering om de regio gezonder en welvarender te maken, met focus op kennisnetwerken, groen ondernemen, talentontwikkeling,...