Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Huurdersvereniging Gennep nodigt je uit

Op maandag 12 maart houdt Huurdersvereniging Gennep weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende mensen vertellen hoe huurders meer inspraak kunnen hebben.

 

 

Door Dorry Smeets

 

 

Huurders kunnen over veel zaken meepraten,

 

 

begint voorzitter Marion Scholten het gesprek.

 

 

Zo liggen er prestatieafspraken, die wij samen met Mooiland en de gemeente Gennep gemaakt hebben. Je moet dan denken aan leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook willen we dat er voldoende sociale huurwoningen zijn en hebben we bedongen dat er niet teveel van deze huizen verkocht worden. Belangrijk vinden we daarnaast dat er meer aanpassingen komen voor woningen voor ouderen.

 

 

Deze prestatieafspraken zijn te vinden op gennep.nl. Voor het komende jaar worden weer nieuwe afspraken gemaakt. De huurdersvereniging wil daarom een werkgroep van huurders formeren die hierover meedenkt en -praat. Verwacht wordt dat deze twee tot drie keer per jaar bijeenkomt. Gebiedsregisseur Inez Kessels zal tijdens de ledenvergadering een korte toelichting geven. Via een bordspel kunnen de aanwezigen aangeven wat zij belangrijk vinden. Opgave voor de werkgroep kan tijdens de vergadering of via info@huurdersverenigingennep.nl.

 

 

Participatiefonds

 

 

De lokale huurdersorganisaties van Mooiland zijn vertegenwoordigd in De Koepel,

 

 

vertelt secretaris Cees de Roij. Samen met Marion zit hij in dit overkoepelend orgaan.

 

 

Door ons toedoen is van het geld dat overbleef uit het riool- en glasfonds het Participatiefonds opgericht. Dit geld wordt besteed om de buurt leefbaarder te maken, samen dingen te ondernemen of elkaar te ontmoeten.

 

 

Zie ook:
Prestatieafspraken voor aanbod sociale huurwoningen

 

 

Tijdens de ledenvergadering krijgen de aanwezigen van participatiemedewerker Ed Kooger hier uitleg over. Huurders kunnen voor hun eigen buurt een plan indienen door het invullen van het aanvraagformulier. Dit is te vinden op www.huurdersvereniginggennep.nl.

 

 

Ledenvergadering

 

 

De ledenvergadering, waarbij ook de nieuwe sociaal consulent Wout Mulders wordt voorgesteld, is op maandag 12 maart bij 4 Events, Picardie 36 in Gennep. Aanvang: 20.00 uur. Alle huurders zijn van harte welkom.

 

 

 

 

Cees en Marion nodigen u uit voor de ledenvergadering bij 4 Events. (Foto: Dorry Smeets)

 

 

Verwant

Gennep

Het popkoor Cheers uit Gennep pakt het Queenproject weer op. Het project wordt afgesloten met twee spetterende optredens in 2023. Aanmelden kan tot 20...

Gennep

Woningcorporatie Destion en de Huurdersraad, woningcorporatie Mooiland en de Huurdersvereniging Gennep zijn in Gennep nauw bij betrokken bij het lokale volkshuisvestingsbeleid. Ieder jaar maakt...

Gennep

Op 14 januari begint Cheers met het Queenproject, bedoeld voor mensen die graag zingen of willen ervaren hoe het is om (tijdelijk) samen muziek...

Gennep

Het college maakt nieuwe prestatieafspraken met woningcorporatie Mooiland en HuurdersVereniging Gennep voor de periode 2020-2022. Hoe zit dat? In "Oh, zit dat zo!" op...