Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Informatieavond Handhavingsbeleid

Er zijn 388 gemeenten in Nederland en deze gemeenten voeren veel landelijke wetten uit. Maar over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen; zaken die vaak direct invloed hebben op inwoners en bedrijven. Zo ook handhaving, het controleren op naleving van de regels en zo nodig waarschuwen of straffen.

 

In het gemeentelijk handhavingsbeleid worden de kaders vastgelegd en prioriteiten bepaald. Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voeren controles uit op de volgende terreinen:

 

  • Wonen en leven (hondenoverlast, illegaal kappen, parkeren en illegaal gedumpt huisvuil etc.)
  • Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen, illegaal grondgebruik, klachten over achterstallig onderhoud etc.)
  • Brandveiligheid (gebouwen met specifieke functies, evenementen, bereikbaarheid etc.)
  • Milieu (vergunningen voor bedrijven, geluidsnormen tijdens evenementen etc.)
  • Drank en Horeca (leeftijd, inrichtingseisen, leidinggevenden, overlast etc.)

 

Maar aan welke van deze onderwerpen moeten we (met name) onze tijd en financiële middelen besteden? Wat moet prioriteit hebben? De melding over illegaal gedumpt afval? De te hoge schutting van de buren? De verkeerd geparkeerde auto, geluidsoverlast of hondenpoep?

 

Gemeente Gennep is benieuwd naar jouw mening!

 

Als je wil meedenken en meepraten over een vernieuwd handhavingsbeleid, zet dan alvast 28 augustus (vanaf 19.30 uur) in Zaal Pica Mare in je agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 19 juli 2017.

 

 

Reacties