Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Veldwachters

Gennep

Informatieavond Handhavingsbeleid

Er zijn 388 gemeenten in Nederland en deze gemeenten voeren veel landelijke wetten uit. Maar over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen; zaken die vaak direct invloed hebben op inwoners en bedrijven. Zo ook handhaving, het controleren op naleving van de regels en zo nodig waarschuwen of straffen.

 

In het gemeentelijk handhavingsbeleid worden de kaders vastgelegd en prioriteiten bepaald. Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voeren controles uit op de volgende terreinen:

 

  • Wonen en leven (hondenoverlast, illegaal kappen, parkeren en illegaal gedumpt huisvuil etc.)
  • Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen, illegaal grondgebruik, klachten over achterstallig onderhoud etc.)
  • Brandveiligheid (gebouwen met specifieke functies, evenementen, bereikbaarheid etc.)
  • Milieu (vergunningen voor bedrijven, geluidsnormen tijdens evenementen etc.)
  • Drank en Horeca (leeftijd, inrichtingseisen, leidinggevenden, overlast etc.)

 

Maar aan welke van deze onderwerpen moeten we (met name) onze tijd en financiële middelen besteden? Wat moet prioriteit hebben? De melding over illegaal gedumpt afval? De te hoge schutting van de buren? De verkeerd geparkeerde auto, geluidsoverlast of hondenpoep?

 

Gemeente Gennep is benieuwd naar jouw mening!

 

Als je wil meedenken en meepraten over een vernieuwd handhavingsbeleid, zet dan alvast 28 augustus (vanaf 19.30 uur) in Zaal Pica Mare in je agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 19 juli 2017.

 

 

Verwant

Milsbeek

Er is een groot bouwproject gepland tussen Heiveld en Langstraat in Milsbeek, met 77 nieuwe woningen. Politieke steun is overwegend positief, maar de SP...

Column

De magie van Sinterklaas in Gennep dreigt te vervagen door financiële obstakels. Lees de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News om te ontdekken hoe...

Gennep

De Joodse begraafplaats in Gennep wordt gerestaureerd als onderdeel van het Erfgoed Telt-project, terwijl het een stukje lokale Joodse geschiedenis en cultureel erfgoed behoudt...

Column

Dwarsliggert onthult in zijn nieuwste column op Gennep.News hoe scherpe kritiek een krachtig instrument kan zijn om lezers uit te dagen en een drang...