Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

De Veldwachters

Gennep

Informatieavond Handhavingsbeleid

Er zijn 388 gemeenten in Nederland en deze gemeenten voeren veel landelijke wetten uit. Maar over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen; zaken die vaak direct invloed hebben op inwoners en bedrijven. Zo ook handhaving, het controleren op naleving van de regels en zo nodig waarschuwen of straffen.

 

In het gemeentelijk handhavingsbeleid worden de kaders vastgelegd en prioriteiten bepaald. Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voeren controles uit op de volgende terreinen:

 

  • Wonen en leven (hondenoverlast, illegaal kappen, parkeren en illegaal gedumpt huisvuil etc.)
  • Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen, illegaal grondgebruik, klachten over achterstallig onderhoud etc.)
  • Brandveiligheid (gebouwen met specifieke functies, evenementen, bereikbaarheid etc.)
  • Milieu (vergunningen voor bedrijven, geluidsnormen tijdens evenementen etc.)
  • Drank en Horeca (leeftijd, inrichtingseisen, leidinggevenden, overlast etc.)

 

Maar aan welke van deze onderwerpen moeten we (met name) onze tijd en financiële middelen besteden? Wat moet prioriteit hebben? De melding over illegaal gedumpt afval? De te hoge schutting van de buren? De verkeerd geparkeerde auto, geluidsoverlast of hondenpoep?

 

Gemeente Gennep is benieuwd naar jouw mening!

 

Als je wil meedenken en meepraten over een vernieuwd handhavingsbeleid, zet dan alvast 28 augustus (vanaf 19.30 uur) in Zaal Pica Mare in je agenda. Meer informatie volgt binnenkort.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 19 juli 2017.

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep en WBE Maas en Niers hebben een nieuwe overeenkomst voor jachtrechten ondertekend. Deze zesjarige overeenkomst omvat extra taken zoals het melden...

Gennep

De gemeente Gennep heeft een parkeerverbod ingesteld op een deel van de Burgemeester Woltersstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren. De maatregel is genomen vanwege...

Column

Lokale wethouders in Nederland, zoals in Gennep, klagen over grote bezuinigingen opgelegd door de landelijke politiek, ondanks dat hun eigen partijen hiervoor verantwoordelijk zijn....

Heijen

De herinrichting van de Karrevenseweg en de Brem in Gennep loopt vertraging op door de hoge grondwaterstand. Fietsers en automobilisten moeten omrijden. De Hommersumseweg...