Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Inloopbijeenkomst Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Ter hoogte van de brug tussen Gennep en Oeffelt is een versmalling aanwezig in het rivierbed van de Maas. Door deze flessenhals wordt bij hoog water het water opgestuwd.

 

 

Waterstandsdaling

 

 

Provincie Noord-Brabant onderzoekt samen met lokale partijen of dit probleem kan worden opgelost. Dit leidt tot een waterstandsdaling, waardoor dijken niet of minder hoeven te worden opgehoogd. Doel van het project is om te komen tot een veilige en aantrekkelijke Maas. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoogwaterveiligheid, maar ook naar een zorgvuldige inpassing in het landschap. De aanpak van de flessenhalsproblematiek bij Oeffelt heeft mogelijk ook consequenties voor de hoogwaterveiligheid in onze gemeente. Daarom is de gemeente betrokken bij het proces.

 

 

Samenwerkende partijen

 

 

Provincie Noord-Brabant is trekker van het project. Zij werkt nauw samen met de gemeenten Boxmeer, Gennep, Cuijk, Bergen, Mook en Middelaar, de provincie Limburg, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de Waterschappen Aa en Maas en Limburg, projectteam Deltaprogramma Maas en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

 

Inloopbijeenkomst Ruimte voor de Maas

 

 

Deze bijeenkomst is met name interessant voor iedereen die woont of werkt in de gemeenten Boxmeer, Gennep, Cuijk, Bergen, Mook en Middelaar.

 

 

Dus bewoners, bedrijven, organisaties en overheden. Maar iedere geïnteresseerde is van harte welkom om binnen te lopen! De inloopbijeenkomst is op 30 november 2017 in wijkcentrum de Kleppenburg, Europlein 4 in Oeffelt.

 

 

Iedere geïnteresseerde is welkom tussen 16.00 en 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

 

 

Bron: mookenmiddelaar.nl

 

 

Reacties