Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Inschrijving ‘Woningbouw op een inbreidingslocatie’

Het college van B&W biedt ook in 2017 iemand de gelegenheid op eigen grond een woning te bouwen. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet de woning worden gebouwd binnen de bebouwde kom (met uitzondering van de historische kern van Gennep) en moet het een gat in de bestaande bebouwingswand opvullen. Het aanbod geldt verder alleen voor particulieren en niet voor projectontwikkelaars.

 

Als meer dan één verzoek voor een stedenbouwkundig acceptabele woning wordt ingediend, beslist het college over de meest geschikte woning. De volgende zaken spelen daarin een rol: het geldende volkshuisvestingsbeleid, duurzaamheid en de ruimtelijke kwaliteit.

 

Wil je een woning op een inbreidingslocatie bouwen? Vanaf donderdag 4 mei tot en met woensdag 14 juni 2017 (6 weken) kun je een schriftelijk verzoek bij de gemeente indienen. Geef aan dat het om woningbouw op een inbreidingslocatie gaat.

 

Procedure

 

Om in aanmerking te komen, moet je een duidelijke kadastrale situatietekening indienen. De initiatiefnemer van het bouwplan met de meest geschikte woning krijgt de gelegenheid een formeel verzoek om wijziging van het bestemmingsplan in te dienen. Tot aan dat moment brengt de gemeente geen kosten in rekening.

 

Voor het volgen van de formele bestemmingsplanprocedure is een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Daarvoor is vaak veel onderzoek nodig, bijvoorbeeld over geluid, bodem, hemelwateropvang, milieu, flora- en fauna, verkeer en parkeren.

 

Een initiatiefnemer moet zelf zorgen voor aanlevering van de benodigde stukken. Ook zal de gemeente met de initiatiefnemer een overeenkomst sluiten. Daarin staan afspraken over de afwenteling van mogelijke planschade, de dekking van de door de gemeente te maken kosten en toepassing van de Structuurvisie woningbouw in kernen -Borging Kwaliteitsmenu-.

 

Voor meer informatie over het beleid ’Woningbouw op een inbreidingslocatie‘ kijk je op www.gennep.nl of kun je terecht bij het omgevingsloket.

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 3mei 2017

Verwant

Ottersum

Op 16 januari 2023 werd het nieuwe appartementencomplex voor senioren in Hoenderpark, Ottersum geopend door wethouder Peter Stevens. Meer informatie op Gennep.News.

Gennep

Ben je dringend op zoek naar een woning, maar kun je niks betaalbaars vinden? Dat is niet zo gek: de woningmarkt is al tijden...

Politiek

Er moet de komende jaren stevig worden bijgebouwd om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen. Maar met elke nieuwe baksteen dreigt een...

Nieuws

Een maïsdoolhof of een kabelbaan? Als je een idee hebt voor het opknappen van een speelterrein of een nieuwe speel- of ontmoetingsplek in jouw...