Kerk in actie voor Turkije en Syrië

Het Missiebureau Roermond en de Bisschoppelijke Vastenactie zijn een gezamenlijke inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit weekend wordt er in de parochiekerken van het bisdom een collecte gehouden en kun je geld overmaken op het speciaal daarvoor aangemaakte rekeningnummer.