Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

LANDMARK GENNEP-WEST VAN FRANS KLERKX BIJ DE WEVERROTONDE IN GENNEP

Gennep

Kunst, wat moeten we ermee?

Gemeente Gennep heeft in de openbare ruimte een mix van traditionele en hedendaagse kunst. Smaken verschillen. Wat voor de een verrassend is, kan bij de ander vraagtekens oproepen. GennepNews is benieuwd hoe deze kunstobjecten tot stand komen. Wethouder Rob Janssen reageert en vertelt ook welk kunstobject hij het meest verrassend vindt. Lees het artikel op Gennep.News.

Gemeente Gennep heeft in de openbare ruimte een mix van traditionele en hedendaagse kunst. Smaken verschillen. Wat voor de een verrassend is, kan bij de ander vraagtekens oproepen. GennepNews is benieuwd hoe deze kunstobjecten tot stand komen. Wethouder Rob Janssen reageert en vertelt ook welk kunstobject hij het meest verrassend vindt.

 

 

Tekst en foto’s: Deborah van GennepNews

 

 

Wat is de visie van de Gemeente Gennep op kunst in de openbare ruimte?

“Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor Gennep. We profileren ons met de rijke cultuurhistorie en veel kunst in de openbare ruimte. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de gemeente en het bevordert de leefbaarheid. Het cultureel erfgoed en de kunst in de openbare ruimte zorgen voor een aantrekkelijke gemeente. Daarnaast leveren kunst en cultuur een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en kan het van maatschappelijke betekenis zijn. Om kunst in de openbare ruimte te stimuleren en mogelijk te maken heeft de gemeente een fonds voor kunst en cultuur in de openbare ruimte. Onze visie is dat we een aantrekkelijk klimaat creëren door initiatieven uit de samenleving vanuit een positieve grondhouding te ontvangen.”

 

 

De gemeente is toegankelijk, maar geeft daarbij ook duidelijke kaders aan.

 

 

“Wij willen de kunstzinnige en culturele initiatieven in de samenleving stimuleren door hierbij te ondersteunen, faciliteren en verbinden.”

 

 

Welkom in Gennep!

 

 

Hoe verloopt de besluitvorming?

“Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds kunst- en cultuurhistorie in de openbare ruimte. Dit kan middels een subsidieaanvraag via de website. De aanvragen worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie voor kunst en cultuur in de openbare ruimte, en de commissie adviseert het college over het wel of niet honoreren van een aanvraag. De commissie bestaat uit leden gespecialiseerd in beeldende kunst in de openbare ruimte, ruimtelijke inpassing van kunstwerken en de uitvoering en ruimtelijke kwaliteitseisen.”

 

 

De Grenskapel van Frank Havermans aan de Veedijk in Ottersum (klik voor meer informatie!)

 

 

Hoe verloopt het proces tot aan de onthulling van nieuw werk?

“Zodra een aanvraag vanuit het fonds kunst en cultuur in de openbare ruimte is gehonoreerd gaan wij samen met de kunstenaar of initiatiefnemer in gesprek over de vervolgstappen. Dit verschilt vaak per project, bij sommige projecten staat bijvoorbeeld de locatie al vast en bij andere kunstwerken overleggen we samen wat mogelijke locaties kunnen zijn. De gemeente en de initiatiefnemers blijven goed in contact, en waar nodig biedt de gemeente ondersteuning bij bijvoorbeeld de vergunningaanvragen en het organiseren van een onthulling. Er is dus niet direct sprake van een tussentijdse evaluatie, maar we blijven in contact met elkaar en zorgen ervoor dat samen de dingen geregeld worden om het kunstwerk te kunnen plaatsen.”

 

 

Panta

 

 

Welk kuntobject heeft volgens u het meest verrassend effect?

Het kunstwerk Panta van Joep van Lieshout. Dit is een veel besproken werk, met veel positieve en negatieve reactie.”

 

 

Het laat zien wat kunst kan doen, het brengt iets teweeg.

 

 

“Kunst hoeft niet altijd mooi of lelijk gevonden te worden, het moet er voor zorgen dat het emoties oproept, en dat was hier zeker het geval. Laten we eerlijk zijn, het is een vrij apart kunstwerk om te zien maar zodra je je gaat verdiepen in de betekenis van het werk en wat de kunstenaar heeft gebracht tot dit werk is het ontzettend bijzonder en mooi om te zien.”

 

 

Panta van Atelier Van Lieshout op de Niersdijk in Gennep (klik voor meer informatie!)

 

 

Subjectief

 

 

Hoe gaat gemeente Gennep om met alle reacties op kunst in de buitenruimte?

“De mening over kunst blijft altijd in enige mate subjectief. De omwonenden worden altijd vanaf het begin af aan geïnformeerd en waar mogelijk betrokken bij de realisatie van een kunstwerk.”

 

 

Het is vrijwel onmogelijk om een kunstwerk te plaatsen waar alleen maar positieve of negatieve reacties op komen.

 

 

Volgens de regels der kunst?

 

 

“De gemeente neemt aan de hand van het advies van de onafhankelijke commissie een weloverwogen beslissing over het al dan niet plaatsen van een kunstwerk. Dat daar vervolgens reacties op komen is onvermijdelijk. We proberen de betekenis van de kunstwerken zo goed mogelijk te communiceren, om op deze manier (meer) draagvlak te creëren voor de kunst die wordt geplaatst in de openbare ruimte.”

 

 

Landmark Gennep-West van Frans Klerkx bij de Weverrotonde in Gennep (klik voor meer informatie!)

 

 

Welk kunstobject of afbeelding spreekt u persoonlijk het meeste aan?

“Persoonlijk vind ik de Landmark Gennep-West bij de Weverrotonde een interessant kunstwerk op een markante plek in onze gemeente. Los van dat ik de geometrische vormen ervan gewoon mooi vind, is het de maker – Frans Klerkx – gelukt om mij te laten nadenken over wat hij ermee beoogt op die specifieke plek. En vlak in de buurt, in de fietstunnel, zien we kunstwerken van Hay van Arensbergen. Ook zeer de moeite, levendig en creatief omgegaan met Gennep als Leitmotiv – én gemaakt door een geboren en getogen Gennepenaar. Dus: twee kunstuitingen die er mogen zijn – letterlijk en figuurlijk.”

 

 

De kunstwerken van Hay van Arensbergen in de Wevertunnel in Gennep (klik voor meer informatie!)

 

 

Blikvangers

 

 

Kunst op straat, Mara van Mara’s Vlog is er ook dol op! In haar serie Blikvangers bekijkt en beschrijft Mara allerlei werken die je tegenkomt in de gemeente Gennep. Leuk en leerzaam!

 

 

 

 

Verwant

Column

Teleurstelling heerst in de nieuwe column van Dwarsliggert over Gennep's afwezigheid bij het klokkenluiden van Europapa. Het 'Klein' zijn wordt beschouwd als een statement...

Gemeente Gennep

Gennep bereidt een herdenkingsprogramma voor 80 jaar vrijheid voor. Het omvat activiteiten zoals concerten, tentoonstellingen en educatie. Verschillende organisaties werken samen om de evacuatie,...

Gemeente Gennep

Gemeente Gennep overweegt Europapa op stadhuisklok te laten klinken, na initiatief van 3FM-dj Wijnand Speelman om Nederlandse deelnemer Joost Klein te steunen na diskwalificatie...

Gennep

Drie van de vier ooievaarskuikens in Gennep zijn overleden. Het overgebleven kuiken lijkt te kampen met een obstructie veroorzaakt door een braakbal, wat zijn...