Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Lèvesloop …en trug

In de oude huishoudschool aan de Maasweg in Gennep werden donderdag 4 juli audities gehouden voor de muziektheatervoorstelling Lèvesloop en Trug, een productie van Stichting Tijd(s)lijn. Lees alles over de voorstelling op www.Gennep.News.

In de oude huishoudschool aan de Maasweg in Gennep werden donderdag 4 juli audities gehouden voor de muziektheatervoorstelling Lèvesloop en Trug, een productie van Stichting Tijd(s)lijn. De productiegroep bestaat uit Bia Sartion, artistiek leider, Veronique Wijermars en Tineke Rabou, die het dagboek van haar moeder Mimi Janssen uit Middelaar in haar nalatenschap vond. Zij vond dat er iets met de verhalen moest gedaan worden.

 

 

Casting

 

 

Het trio is op zoek naar toneelspelers uit de regio voor hun project over de evacuatie van de kop van Noord-Limburg 1944/1945. Toen werd de bevolking van Plasmolen, Middelaar, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide, Heijen en Gennep door de bezetter gesommeerd hun dorpen en stad te verlaten. De Oostelijke Maasstreek werd als buffer tussen Duitsland en de geallieerden, in wat bleek de eindfase van de Tweede Wereldoorlog, gezien. Maar ook grensbewoners net over de grens, Duitsland, blijken gedwongen geëvacueerd.

 

 

Op auditie komen mensen uit de kop van Noord-Limburg en net over de Maas. Dit om met de Noord-Limburgse tongval en het dialect het stuk authentiek te doen klinken. De werktitel levensloop werd door een Limburger vertaald in lèvesloop.

 

 

 

 

Het script voor de muziektheatervoorstelling ligt al klaar, maar kan nog aangepast worden na de audities. Rol erbij, rol eruit, naar gelang de persoonlijkheden en talenten van de kandidaat acteurs. Zonder aantasting van de lijn van het verhaal. Veronique Wijermans:

 

 

Een script leeft, is altijd in beweging, constant.

 

 

Bia Sartion:

 

 

Er hebben zich beduidend meer vrouwen dan mannen aangemeld.

 

 

Maar ze zijn er, naast vrouwen, mannen deze donderdagmiddag. Zij allen laten hun kunnen op het gebied van acteren en zingen zien en horen. Het productieteam is enthousiast.

 

 

Mooi… Gecast!

 

 

Ook de tieners die zich gemeld hebben zijn meer dan welkom volgens het team.

 

 

Educatie- en ontmoetingsproject

 

 

Stichting Tijd(s)lijn heeft naast de voorstelling een educatief programma voor de bovenbouw van de basisscholen over dit stuk geschiedenis ontwikkeld. Daarbij wordt een link gelegd met het heden: de huidige vluchtelingenstroom die levensgevaarlijke tochten onderneemt om oorlog en andere ellende te ontvluchten. In de hoop op een veilig onderkomen.

 

 

Op 18 september 2019 vindt een ontmoeting plaats tussen evacuees, hun nabestaanden en die van de opvangadressen in Midden en Noord Nederland. Alle betrokkenen worden, voor zover bekend, van harte uitgenodigd voor deze reünie. Tineke:

 

 

Mochten er mensen van de doelgroepen niet getraceerd en bericht zijn, laat het ons weten zodat wij een uitnodiging kunnen sturen.

 

 

Voorstelling

 

 

Het gaat om een 75 jaar oud verhaal, dat nog steeds leeft onder evacuees, zij die de evacuees onderdak verschaften en beider nabestaanden. Deze voorstelling is bedoeld om de indrukwekkende geschiedenis van angst, ontberingen en weer in de verwoeste dorpen thuiskomen door te geven en te bewaren. Een registratie van van huis en haard verdreven te worden, eerst de grens met Duitsland over, bij ’s Heerenberg weer op Nederlands grondgebied, om vervolgens terecht te komen in het Utrechtse en/of Groningse. Dit alles met een minimum aan bagage en te voet! Daar waren gastgezinnen die, weliswaar onder dwang van de bezetter maar vooral uit mededogen en menselijkheid, hen opnamen.

 

 

De organisatie denkt met de locatie Roepaen, de oude Maria Roepaan aan de Kleefseweg te Ottersum, de perfecte en historische plaats gevonden te hebben voor de tien voorstellingen Lèvesloop …en trug die vanaf 15 oktober 2019 plaatsvinden. Met een verhaal dat doorverteld moet worden. Over mensen die moesten gaan lopen voor hun leven en ook weer terug kwamen.

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

De spanning is eindelijk voorbij. Leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer kunnen opgelucht ademhalen... Geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je foto naar redactie@Gennep.News!

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...

Gemeente Gennep

Op 20 juni beslist de Bezirksregierung Düsseldorf over het bijwerken van het Regionalplan, met plannen voor windmolens in het Reichswald. Gennep maakt bezwaar vanwege...

Gemeente Gennep

Na een periode van stilte treedt de PvdA Gennep weer naar buiten met een nieuw afdelingsbestuur. Dit bestuur heeft de opdracht gekregen om samen...