Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Lezing IVN: Geert de Vries
Lezing IVN: Geert de Vries

Gennep

Lezing IVN: Geert de Vries

Geert de Vries geeft op 30 november een lezing bij IVN Maas en Niers over het Lob van Gennep-project, waarbij dijkversterking wordt gecombineerd met het verbeteren van het landschap. De focus ligt op het integreren van nieuwe dijken in het milieu, met concrete voorbeelden van maatregelen voor landschappelijke en ecologische ontwikkeling.

Op de avond van 30 november staat een boeiende lezing op het programma bij IVN Maas en Niers in Gennep. Geert de Vries, ruimtelijk integrator, zal het podium betreden om inzicht te verschaffen in het Lob van Gennep-project, een thema dat de gehele gemeenschap in de regio raakt.

 

Onder de noemer Dijkversterking als motor voor verbetering van het landschap zal de spreker de cruciale rol van dijkconstructie belichten, niet alleen als bescherming tegen hoogwater voor de bewoners en ondernemers van Gennep en Mook en Middelaar, maar ook als een integraal onderdeel van het landschap en de omliggende dorpen.

 

Dijkversterking

 

De focus ligt niet slechts op het bouwen van dijken, maar op het zorgvuldig integreren ervan in het omringende milieu. Geert de Vries en zijn team zetten zich met toewijding in om dijkversterking te verweven met het verbeteren van de leefomgeving rondom de dijken.

 

De lezing belooft een fascinerende reis door de landschapskwaliteiten, ecologie, en cultuurhistorie van het gebied. De spreker zal aan de hand van concrete voorbeelden illustreren welke samenhangende maatregelen het project neemt om niet alleen bescherming te bieden tegen hoogwater, maar ook om het gebied landschappelijk en ecologisch te ontwikkelen en te verrijken.

 

De bijeenkomst vindt plaats in ’t Leger, Kampweg 10 in Gennep, en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom, waarbij een gastvrije ontvangst met een kop koffie of thee voorzien is. Om zeker te zijn van een plaats wordt aanmelding vooraf via de IVN Maas en Niers website op prijs gesteld. De toegangsprijs bedraagt € 3 voor leden en € 5 voor niet-leden.

 

Verwant

Gennep

Scholieren verkennen met het IVN de natuur, leren over bosbeheer en ervaren duurzame educatie met schapendrijven. Een inspirerend avontuur voor milieubewustzijn en teambuilding. Meer...

Lob van Gennep

Gennep's College keurt ontwerpbestemmingsplan Achates-sportpark goed, ter inzage tot 10 januari. Voorgenomen verplaatsing velden onderdeel Lob van Gennep-project voor groene dijk en Niers-ruimte.

Lob van Gennep

In een brandbrief uiten inwoners van Ottersum hun bezorgdheid over het gebrek aan transparantie rond het 180 miljoen euro kostende project Lob van Gennep....

Milsbeek

De verouderde vuilvanginstallatie in rivier de Niers wordt vervangen door een modernere variant, terwijl de herinrichting van de monding van de Kroonbeek wordt gerealiseerd....