Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Lezing: ‘Op Reis met Johannes Engelen’

In het kader van het Erfgoedfestival “Over Grenzen van Gelderland” houdt Prof. Dr. M. (Mieke) Hoogkamp-Korstanje donderdag 19 juli om 20.00 uur in de raadzaal van het historische stadhuis in Gennep de gratis lezing “Op Reis met Johannes Engelen”. In de 17e eeuw ondernam dominee Johannes Engelen in Nederland en de aangrenzende Duitse deelstaten collectereizen om geld op te halen voor de bouw van de protestantse kerk in Gennep.

 

 

Door Frans Thonen

 

 

Vanaf 1535 hielden de protestanten in Gennep en omstreken hun kerkdiensten in diverse gebouwen: oecumenische diensten in de rooms-katholieke St. Martinuskerk in Gennep, in het stadhuis, bij particulieren, in de Antoniuskapel in Zelder, enz. In 1655 besloot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Gennep een eigen kerkgebouw te bouwen. De tekeningen daarvoor waren al in 1650 door Pieter Post gemaakt.

 

 

Gennep hoorde tot het hertogdom Kleef en van overheidswege was er geen geld, subsidie of fonds dat hiervoor de financiële middelen kon leveren. Ds. Johannes Engelen ging daarop op bedeltocht in de Zeven Provinciën der Nederlanden en in delen van het Heilige Roomse Rijk in Duitsland.

 

 

Mieke Hoogkamp-Korstanje volgt in haar lezing Ds. Johannes Engelen op zijn reizen (1655-1668) naar vorsten, professoren, kerken, burgemeesters, vrienden en familie van Johannes Engelen. Aan de hand van verslagen en giften die door de donateurs zelf in het Collect Buch zijn opgetekend, ontstaat zo een uniek tijdsbeeld van dit deel van West-Europa.

 

 

 

 

Deze lezing is de laatste van drie lezingen binnen het Erfgoedfestival “Over Grenzen van Gelderland” waaraan diverse leden van het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers bijdragen leveren.

 

 

De gratis lezing in de raadzaal start om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Om teleurstellingen te voorkomen is reserveren bij Marian Leideritz m.leideritz@planet.nl gewenst.

 

 

Reacties