Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Mertzitting Gennep

Gennep

Markt: Hogere decibellen, minder evenementen

De Markt in Gennep is zonder twijfel de meest populaire plek voor evenementen in de hele gemeente. Verschillende bekende evenementen, zoals Summertime, Mertzitting, D’n Aftrap en de popverbranding, vinden hier plaats. Bovendien wordt de Markt jaarlijks bezocht door de Nijmeegse Vierdaagse, de Ladies Tour en de carnavalsoptocht.

De Markt in Gennep is zonder twijfel de meest populaire plek voor evenementen in de hele gemeente. Verschillende bekende evenementen, zoals Summmertime, Mertzitting, D’n Aftrap en de popverbranding, vinden hier plaats. Bovendien wordt de Markt jaarlijks bezocht door de Nijmeegse Vierdaagse, de Ladies Tour en de carnavalsoptocht.

 

Spreiding

 

Na een evaluatie heeft de gemeente besloten het evenementenbeleid aan te passen om de Markt beschikbaar te houden voor meer organisaties en verschillende evenementen. Het doel van de gemeente is om evenementen beter te verspreiden over diverse locaties. Om dit te bereiken, is er een maximum gesteld aan het aantal geluidbelastende evenementen per locatie.

 

Op de Markt wordt één organisatie toegestaan om maximaal drie evenementen per jaar te organiseren. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle evenementen op de gewenste locatie kunnen plaatsvinden. In zulke gevallen is de gemeente bereid om mee te denken met organisaties en hen te helpen bij het zoeken naar alternatieve locaties, zodat het voor iedereen mogelijk blijft om hun evenement te organiseren.

 

Decibellen

 

Om de geluidsnormen beter te reguleren, is er een uitzondering gemaakt voor de Mertzitting en D’n Aftrap. Voor deze twee specifieke evenementen kan de geluidsnorm tijdelijk verhoogd worden naar 100 dB(A). De rest van de tijd blijven de gebruikelijke geluidsnormen van kracht.

 

Uitzondering

 

Op de dinsdag van de carnaval wordt voor het evenement Popverbranding op de Markt in Gennep een uitzondering gemaakt op de eindtijd. Hiervoor geldt een maximale eindtijd van 00.30 uur. Deze afsluiter van de carnaval heeft een dusdanig traditioneel karakter, is kleinschalig, van korte duur en er wordt geen gebruik gemaakt van versterkte muziek, waardoor een uitzondering passend is.

 

Op deze manier streeft de gemeente ernaar een goede balans te vinden tussen het behouden van de aantrekkelijkheid van de Markt voor evenementen en het waarborgen van een prettige leefomgeving voor omwonenden. Het beleid is erop gericht om alle organisaties gelijke kansen te bieden en ervoor te zorgen dat evenementen op verschillende locaties in de gemeente kunnen plaatsvinden.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Het Maasheggen-project in Noord-Limburg vordert goed. Er is een nieuwe projectleider, vergunningen worden aangevraagd en er zijn al kilometers heggen aangelegd. Ondanks enkele vertragingen...

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep onderzoekt mogelijkheden voor een Islamitische begraafplaats met eeuwigdurende grafrust, maar stelt momenteel geen actieve stappen in die richting. Andere gemeenten hebben...

Gemeente Gennep

Dit artikel op Gennep.News belicht de impact van gemeentelijke riooloverstorten op de waterkwaliteit in Gennep, in het licht van Europese richtlijnen. Het benoemt tevens...

Gennep

In zorgcentrum Norbertushof in Gennep heerst fietskoorts. Bewoners doen fanatiek mee aan de Tour de Norbertushof, fietsen dagelijks en werken aan hun conditie. De...