Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Meer subsidie voor verenigingen, stichtingen en organisaties

De afgelopen jaren heeft de gemeente Gennep de inflatiecorrectie op subsidies bij een groot aantal verenigingen, stichtingen en organisaties niet meer toegepast. Omdat de kosten wel stegen, hadden deze door de bezuinigingsmaatregel minder te besteden.

 

 

Nu er weer economische groei is, heeft D66 kans gezien haar waardering voor de vrijwilligers in deze verenigingen, stichtingen en organisaties om te zetten in daadkracht.

 

 

Wij hebben het initiatief genomen om bij de vaststelling van de gemeentebegroting een motie in te dienen, die ondersteund is door KERN, SP en CDA. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen en wordt door het College van B&W uitgevoerd.

 

 

“De inflatie over de periode 2010-2016 was 10,5%. Door het aannemen van de motie zal de subsidie in 2018 met ditzelfde percentage worden verhoogd. Daarnaast vindt er vanaf 2019 jaarlijks een inflatiecorrectie plaats. Hierdoor kunnen de verenigingen zich nog beter ontplooien dan nu al het geval is. Welke gunstige financiële gevolgen dit heeft voor alle organisaties, wordt nu door de ambtenaren berekend; alle betrokkenen worden hiervan binnenkort op de hoogte gebracht.”

 

 

Zo laat de partij weten op haar website. Reacties vanuit de verenigingen, stichtingen en organisaties zijn positief.

 

 

Wij zijn heel blij dat er meer geld vrijkomt voor verenigingen en vrijwilligerswerk!

 

 

Zegt voorzitter Anja Derks van Jong Nederland. Penningmeester Cor Derks van stichting Blov in Ven-Zelderheide denkt nieuwe investeringen te kunnen doen.

 

 

Ons bankstel in de Huuskamer is echt aan vernieuwing toe!

 

 

Voorzitter Mat Rutten van Harmonie Unitas et Fidelitas is ook blij.

 

 

Wij kregen de afgelopen jaren fors minder. In deze altijd duurdere tijd is een extra bijdrage van de gemeente beslist welkom!

 

 

Bron: gennep.d66.nl

 

 

Reacties