Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Minister neemt besluit Lob van Gennep

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de voorkeursbeslissing Lob van Gennep genomen. Het project start nu de planuitwerkingsfase waarin de dijkversterkings-, rivierkundige en ruimtelijke maatregelen in detail worden uitgewerkt.

 

 

Maatregelen

 

 

Vanaf de keersluis van Mook tot aan de Duitse grens bij Ven-Zelderheide gaat het om diverse maatregelen. De bestaande dijken worden over een traject van elf kilometer verhoogd en versterkt om te voldoen aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm. Ook wordt vijf kilometer aan nieuwe dijken aangelegd. Naast dijkversterkingsmaatregelen worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten.

 

 

Zoals entrées op en over de dijk, de aanleg (of verbetering) van fiets-, wandel- en struinpaden en het versterken van natuur, landschaps- en groenstructuren zoals Maasheggen, rivierduin of laanbeplanting. Ook wordt een nieuwe keersluis bij Mook aangelegd, de Milsbeekse uiterwaard heringericht en krijgen de Maas en de Niers ruimte terug door dijken te verleggen en delen van de uiterwaarden te verlagen. Dit gebeurt onder andere bij het sportpark van Achates in Ottersum. Door het sportpark te verplaatsen ontstaat ruimte voor een groene dijk, krijgen de Maas en Niers meer ruimte en kan natuurontwikkeling in het Niersdal plaatsvinden.

 

 

Lob van Gennep

 

 

Omgeving

 

 

Het besluit van de minister is een belangrijke mijlpaal volgens bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg:

 

 

Het gebied maakte gedurende de jaren diverse hoogwaters mee. Er zijn dijken aangelegd, maar het klimaat verandert sneller dan verwacht en normen voor waterveiligheid zijn strenger geworden. Dat vraagt opnieuw om aanpassingen aan de dijken in Limburg en ook in dit gebied.

 

 

In de planuitwerkingsfase werkt het project Lob van Gennep de maatregelen in detail uit en wordt duidelijk hoe de dijken exact inpassen in het landschap. De plannen voor de dijkversterking zijn mede tot stand gekomen door uitgebreide gebiedsparticipatie met inwoners en ondernemers. In de volgende fase zet het project deze intensieve participatie voort.

 

 

Langs verschillende locaties aan het dijktraject liggen kansen om de dijkversterking te combineren met het verbeteren van de ruimtelijke ontwikkeling.

 

 

Denk aan het terugleggen van de dijk bij Milsbeek waardoor de rivier en de natuur meer ruimte krijgt, of het maken van een nieuwe kering bij het rivierduin, waardoor deze als het ware verborgen wordt en opgaat in het oorspronkelijke landschap.

 

 

Aldus wethouder Rob Peperzak van de gemeente Gennep.

 

 

Ook de plannen om het Niersdal van Henakker tot voorbij de velden van Achates aan elkaar te verbinden, waar inwoners en ondernemers nauw bij betrokken zijn. Als gemeente maken we ons dan ook hard om de kansen die er liggen te verzilveren.

 

 

Wethouder Geertjan Wienhoven​ van de gemeente Mook en Middelaar: ‘Het maasheggenlandschap verbeteren, zicht op de Maas vanuit het Kerkplein, nieuwe wandel- en fietspaden aan het water: allemaal plannen die mogelijk zijn dankzij de dijkversterking. Vanuit de gemeente grijpen we deze mogelijkheden dan ook met beide handen aan. Dat blijven we doen samen met de omgeving. Zo sluiten de dijkversterkingsplannen en de ruimtelijke maatregelen goed aan op de wensen van onze inwoners.’

 

 

Werkbezoek Minister Harbers Haven Heijen

 

 

Gedeputeerde Provincie Limburg Lia Roefs voegt toe: ‘Waterveiligheid is een heel belangrijk thema voor omwonenden langs de Maas. Belangrijk is dat het gebied door iedereen met plezier kan worden gebruikt, beleefd en benut. Daarom is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en van de natuur nadrukkelijk in het project meegenomen.’

 

 

Realisatie

 

 

De planuitwerkingsfase eindigt in de loop van 2024. Daarna gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden.

 

 

Reacties