Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Nieuwe impuls Regiovisie Top van Limburg

Om de regio verder te versterken hebben de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar een nieuwe impuls gegeven aan het in 2010 gestarte traject van de regiovisie. Inzet is om onder het motto ‘de Top van Limburg zet een verbindende stap naar de toekomst’ gezamenlijk projecten te ontwikkelen op het gebied van recreatie en toerisme.

 

 

Ruim 60 deelnemers vanuit overheden, onderwijs en de private sector waren 16 februari bijeen tijdens de startbijeenkomst in het Veerhuis in Aijen. Daar kon men elkaar inspireren, kennis en ervaring delen en ideeën uitwisselen om met concrete projecten de Top van Limburg op de kaart te zetten.

 

 

Middels presentaties vanuit invalshoeken als natuurorganisaties, overheid en ondernemerschap werden de deelnemers geïnspireerd met als fundament de gebiedskarakteristiek van de regio (natuur, water en cultuurhistorie). Als voorbeelden werden het gebruik van streekeigen bouwmateriaal genoemd, het ontwikkelen van de groene boulevard bij de N271 en het in beeld brengen van archeologie en cultuurhistorie in de omgeving van de Maas. Vanuit ondernemers en toeristische platforms kwamen ideeën als de invoering van een Maasduinenpas en het gebruik van bronwater uit de Sint Jansberg.

 

 

De doorgaande provinciale weg de N271 en de Maas zijn de belangrijke dragers voor de ontsluiting van het gebied voor recreanten, organisaties, burgers en ondernemers. De wethouders van de drie gemeenten trekken de Regiovisie BGMM en nodigen stakeholders uit de regio uit om gezamenlijk op te trekken in het vormgeven van de Top van Limburg.

 

 

Naar aanleiding van de bijeenkomst verschijnt een eerste nieuwsbrief, waarin het resultaat van de ochtend samengevat wordt. Tevens benadert het Projectbureau Regiovisie BGMM de indieners van ideeën om te kijken waar mogelijkheden en kansen liggen.

 

 

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Projectbureau Regiovisie BGMM, telefoon (0485) 348383.

 

 

(Auteur: Frans Thonen)

 

 

n271

 

Reacties