Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Nieuwe invulling gebied rond Gennepermolen

De gemeente wil het braakliggende terrein achter de Gennepermolen – waar vroeger de gemeentewerf stond – verder tot ontwikkeling brengen.

Op 20 februari gingen omwonenden en andere belangstellenden in gesprek met de gemeente over hun ideeën en wensen voor het gebied.

Het was een geslaagde en goed bezochte bijeenkomst!

Eerst liet een stedenbouwkundige met enkele schetsen zien wat er zoal mogelijk is. Daarover werd vervolgens in groepjes levendig gediscussieerd. Met als resultaat: een mooie oogst aan ideeën en aandachtspunten. Zoals een wandelpromenade langs de muur, niet alleen aan het water, maar ook boven langs. Veel bijval kreeg het plan om een pleintje te maken bij de trap naar de vlonder.

De aanwezigen willen ook graag dat er in de nieuwe situatie straks voldoende groen is. Verder vinden ze dat in de plannen aandacht moet zijn voor parkeren.

Het vervolg

De gemeente verwerkt de opbrengst van de bijeenkomst in de kaders voor de nieuwe invulling van het gebied. In mei buigt de gemeenteraad zich over deze kaders. Ook kijkt de raad dan naar de selectiecriteria voor de marktpartijen, die mogelijk aan de slag willen gaan met dit gebied.

Daarna volgt de selectie van een marktpartij. De gemeente hoopt die stap in juli dit jaar te kunnen zetten. Zie ook: www.gennep.nl/gennepermolen.

Bron: Gemeenterubriek Gennep, 1Gennep 1maart 2017.

Reacties