Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Wild Fire Chinook
Wild Fire Chinook

Gennep

Oefenweek: Wild Fire

Veiligheidsregio Limburg-Noord blust met succes de denkbeeldige Wild Fire tijdens een grootschalige oefenweek, waarbij Defensie cruciale bijstand verleent. Het uitgebreide scenario omvatte natuurbranden, luchtvaartincidenten en uitval van gas en stroom.

De dreiging van omvangrijke en lastig beheersbare natuurbranden is een groeiend probleem, ook in onze eigen contreien in Noord- en Midden-Limburg. Om hier adequaat op voorbereid te zijn, organiseerde Veiligheidsregio Limburg-Noord afgelopen week de uiterst succesvolle oefenweek Wild Fire, met cruciale ondersteuning van de Defensie.

 

Veiligheidsregio Limburg-Noord zet zich voortdurend in voor de voorbereiding op mogelijke rampen en crisissituaties, en ditmaal stond het thema ‘Wild Fire’ centraal. Rikus van Santen, regisseur crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Limburg-Noord, benadrukt het belang van gezamenlijk leren, trainen en oefenen.

 

“Deze oefenweek bood de kans om onze kennis met betrekking tot natuurbranden te vergroten, de samenwerking tussen verschillende hulpdiensten te trainen en te beoordelen waar verdere verfijning van onze voorbereiding nodig is.”

 

De oefenweek trapte af met een multidisciplinaire bijscholing op maandag, waar specialisten en partners op een ‘Crisismarktplaats’ kennis en ervaring deelden. Op dinsdag en woensdag lag de focus op het trainen van een motorkapoverleg, waar officieren van diverse disciplines samenwerkten aan een scenario met een fictieve natuurbrand. Hierbij stond het gezamenlijk trainen centraal, met als doel een snelle gezamenlijke beeldvorming en afstemming voor passende acties.

 

 

De klap op de vuurpijl was de grootschalige Wild Fire systeemoefening op donderdag en vrijdag, waarin een fictief natuurbrand-scenario tot in de puntjes werd nagespeeld.

 

Wild Fire

 

In een zinderende zomer, waarin de temperaturen recordhoogten bereiken en regen ver te zoeken is, meldt een wandelaar op donderdagochtend een enorme natuurbrand op het militair oefenterrein in Weert. Een dikke rookpluim trekt over het gebied, met gevolgen voor omwonenden en bezoekers.

 

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord doet een beroep op Defensie voor militaire bijstand in de vorm van het FBOT (Fire Bucket Operations Team) en DNOM (Defensie Natuurbrand Ondersteuning Module). Defensie stemt in en mobiliseert onder andere een Chinook helikopter met gespecialiseerde uitrusting en genietanks. Terwijl genietanks stoplijnen creëren, raakt een aardgasleiding beschadigd, wat leidt tot gaslekkage en explosiegevaar. In de loop van de middag wordt het lek gedicht en is de natuurbrand grotendeels onder controle.

 

Op vrijdagochtend draait de wind richting luchthaven Kempen. Genietanks worden ingezet om brandgangen te creëren en het vliegveld te beschermen. Tegelijkertijd vindt er op het nabijgelegen oefenterrein Kruispeel en Achterbroek een oefening plaats met meerdere helikopters van Defensie. Helaas gaat het mis. Twee helikopters botsen en crashen, waarbij een hoogspanningsverbinding wordt geraakt, waardoor een deel van de huishoudens in gemeente Weert zonder stroom komt te zitten. Brokstukken van de helikopters belanden op auto’s en de crash trekt een groot publiek, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Rikus van Santen geeft aan:

 

“We kozen voor een uitgebreid scenario waarin diverse elementen samenkomen, zoals de aanpak van een grote natuurbrand en luchtvaartincidenten, evenals uitval van gas en stroom. Dit grootschalige incident bood de mogelijkheid voor oefeningen op alle niveaus: operationeel, tactisch en bestuurlijk.”

 

Samenwerking met Defensie

Tijdens de organisatie van deze indrukwekkende oefenweek kreeg Veiligheidsregio Limburg-Noord niet alleen ondersteuning van Defensie, maar namen zij actief deel aan de systeemoefening. Majoor Olav Nieuwenhuis benadrukt het belang van deze samenwerking:

 

“Vanuit onze civiel-militaire ondersteuningsmogelijkheden zijn wij als Defensie een cruciale partner van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Een week als deze versterkt onze samenwerking nog verder. Samenwerking is essentieel om effectief te reageren op noodsituaties en crisissituaties en het welzijn van burgers te waarborgen.”

 

Verwant

Regio

Saskia Borgers is geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Limburg, met een focus op samenwerking en het verbinden van het waterschap met de samenleving. Ze...

Gemeente Gennep

Regio Noord-Limburg ontvangt 10 miljoen euro van de regering om de regio gezonder en welvarender te maken, met focus op kennisnetwerken, groen ondernemen, talentontwikkeling,...

Carnaval

Heijen geschokt door kidnèpping van prins Remon tijdens carnavalsoptocht; gemaskerde daders eisen 11 consumptiemunten als losgeld, raad van elf verzamelt munten voor bevrijding terwijl...

Gennep

Na anonieme tip ontdekt politie in Gennep alarmpistool omgebouwd tot vuurwapen tijdens huiszoeking. Bewoner gearresteerd; politie benadrukt belang van Meld Misdaad Anoniem voor tips...