Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Omgevingsvisie: een stapje verder

De gemeente werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze gaat over de toekomst van de fysieke leefomgeving.

 

 

In de visie geven we aan hoe we de sterke punten van onze leefomgeving kunnen behouden en misschien nog verder kunnen verbeteren. We maken deze visie niet alleen. We doen dit samen met iedereen die in de gemeente Gennep woont, werkt of zich op een andere manier betrokken voelt. Met als resultaat – zo hopen we – een breed gedragen visie voor de gemeente Gennep.

 

 

In gesprek over de visie

 

 

Op 16 november was de Aftrap van de Omgevingsvisie. Ruim 120 belangstellenden gingen met elkaar en de gemeente in gesprek over de kwaliteit en de toekomst van hun woon-, werk- en leefomgeving. Deze drukbezochte bijeenkomst kreeg een vervolg op 22 januari. Tijdens deze avond werden enkele thema’s, die tijdens de Aftrap naar voren kwamen, nader onder de loep genomen. Denk bijvoorbeeld aan ‘cultuurrijk Gennep’ en ‘hoog, droog en veilig Gennep’.

 

 

Dat gebeurde door een kleiner gezelschap, bestaande uit dorps- en wijkraden en organisaties met specifieke kennis over de gemeente.

 

 

Iedereen kan bijdragen

 

 

Al deze input gebruiken we bij het opstellen van de visie. Komende tijd gaan we nog meer activiteiten organiseren. Zo willen we iedereen in onze gemeente de kans geven een bijdrage te
leveren aan de Omgevingsvisie.

 

 

Zie ook: gennep.nl/omgevingsvisie. Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 31 januari 2018.

 

 

Reacties

Deel Bericht