Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Elzendaalcollege Gennep

Gennep

Onderwijsaanbod onder druk

Onze regio staat momenteel voor de uitdaging om te werken met minder leerlingen en leraren dan vroeger. Dit kan betekenen dat het moeilijker wordt om een rijk en divers onderwijsaanbod te behouden voor de leerlingen in de regio. Meer informatie op Gennep.News.

Onze regio staat momenteel voor de uitdaging om te werken met minder leerlingen en leraren dan vroeger. Dit kan betekenen dat het moeilijker wordt om een rijk en divers onderwijsaanbod te behouden voor de leerlingen in de regio.

 

 

Om deze uitdaging aan te gaan, hebben de scholen Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer een plan gemaakt om samen te werken met andere scholen, mbo’s, bedrijven en andere organisaties. Dit plan is goedgekeurd door het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs op 21 december.

 

 

Samenwerking

 

 

Door samen te werken met externe partners, kunnen de scholen hun leerlingen nog meer kansen bieden om zich te ontwikkelen en te leren. Het plan omvat ook samenwerking op regionale thema’s zoals het vormgeven van het vmbo, de realisatie van een praktijkhavo en het aanbieden van rijk cultuuraanbod.

 

 

Deze samenwerking is essentieel om ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste ondersteuning krijgen in hun omgeving, zoals extra aanbod voor hoogbegaafdheid, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben en het geven van onderwijs aan vluchtelingen.

 

 

Het doel van het plan is om de identiteit van de scholen te behouden en leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot actieve wereldburgers die leven in onze complexe en diverse samenleving. Hoewel dit plan betekent dat sommige locaties gesloten moeten worden, is het belangrijk om te blijven investeren in het onderwijs en de leerlingen in de regio, om ervoor te zorgen dat ze de best mogelijke start krijgen in het leven.

 

 

Het is goed om te zien dat het bestuur het plan heeft vastgesteld en hopelijk kan het leiden tot positieve veranderingen voor de leerlingen en leraren in de regio.

 

 

Verwant

Gennep

Inwoners van Gennep en de ZwembadCoalitie blijven strijden voor behoud van zwembad Pica Mare. Maandelijkse acties gepland na stilte gemeentehuis. Sluiting zou verregaande gevolgen...

Gennep

De tweede informatiebijeenkomst over De Houtkade in Gennep presenteert het aangescherpte plan, gebaseerd op feedback van de eerste bijeenkomst en online enquêtes. Op 16...

Column

De column Afvalberg benadrukt de groeiende ergernis over illegaal gestort afval, dat zich opstapelt als een onbeheersbare kracht in de straten. Dwarsliggert roept op...

Gennep

Op 14 april 2024 ontving Marion Scholten - Van der Vlugt een koninklijke onderscheiding voor haar toewijding aan de Huurdersvereniging Gennep en haar werk...