Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Ontwerpbegroting 2020

Op de derde dinsdag van september heeft het college van gemeente Gennep de ontwerpbegroting voor 2020 en daarop volgende jaren vastgesteld. Het college is er opnieuw in geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Daarvoor is wel een lichte lastenverhoging nodig.

 

 

Eerder dit jaar is in de Voorjaarsnota al geld gereserveerd om plannen die aansluiten op het collegeprogramma ‘Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep’ te realiseren. Deze plannen komen één-op-één terug in de ontwerpbegroting.

 

 

College: ‘Volle kracht vooruit!’

 

 

Kostenposten

 

Zo is onder meer geld opgenomen voor de realisatie van het Kind Expertise Centrum (KEC), aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek en een onderzoek naar een mogelijke verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271. Ook wil de gemeente investeren in de kwaliteit van de Gennepse begraafplaats, het actieprogramma dat volgt uit de centrumvisie, het onderhoud van de bosranden en een nieuw vergunningensysteem.

 

 

KEC / IKC

 

 

Onderzoek naar kosten Wmo en jeugdzorg

 

 

Net als andere gemeenten ziet Gennep de kosten voor de jeugdzorg toenemen. Daarnaast stijgt de vraag naar Wmo-voorzieningen. Het huidige tekort op de jeugdzorg kan de gemeente zonder bezuinigingen opvangen. De komende tijd gaat de gemeente wel onderzoeken hoe de kosten voor Wmo en jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

 

Jeugdzorg continueren

 

 

Lokale lasten

 

 

De inwoners van gemeente Gennep gaan in 2020 iets meer betalen voor de OZB. De verhoging is minder dan de inflatie. De toeristenbelasting blijft op hetzelfde peil als de afgelopen jaren. De afvalstoffenheffing gaat omhoog door gestegen kosten van de afvalverwerking en blijft daarmee kostendekkend. De rioolheffing verandert niet.

 

 

VIDEO: Veelzijdig Gennep

 

 

Gemeenteraad beslist

 

 

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. Deze wordt besproken tijdens de raadsvergadering op 4 november. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het oude stadhuis en begint om 16.00 uur. De ontwerp-begroting kan nu al worden bekeken op de gemeentelijke website: www.gennep.nl.

 

 

Reacties