Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space

VIDEO: Ontwikkeling Maasheggenlandschap

Door bebouwing, industrie, ontgronding, natuurontwikkeling en het aanleggen van prikkeldraad zijn in de loop der jaren veel Maasheggen in het Maasdal verdwenen. De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar en de Provincie Limburg zetten zich nu samen in voor behoud, herstel en ontwikkeling van het Maasheggenlandschap.

 

 

Het Maasheggengebied is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland en heeft grote landschappelijke en ecologische waarde. Ooit werden de percelen op de Limburgse en Brabantse oevers omlijst met een netwerk van talloze heggen. Aan de Limburgse kant zijn deze Maasheggen tegenwoordig grotendeels verdwenen of verbrokkeld in losstaande stukken. Zonde, vinden de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

 

 

UNESCO? Willen wij ook!

 

 

De drie Noord-Limburgse gemeenten werken al jaren intensief samen aan gebiedsontwikkeling binnen de ‘Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar’. Met als doel: het opwaarderen van de kwaliteit van het landschap rondom de Maas in de noordelijkste gemeenten van de provincie Limburg. Het behoud, herstel en de ontwikkeling van het Maasheggenlandschap is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking. Wethouder Rob Peperzak van de gemeente Gennep:

 

 

Deze projecten dragen bij aan een aantrekkelijker landschap, het beschermen en tastbaar maken van cultuurhistorie en het verder versterken van de recreatieve infrastructuur in het gebied.

 

 

 

 

Kwaliteitsimpuls

 

 

Het afgelopen jaar hebben de gemeenten hun gedeelde visie en ambitie verwerkt in een ontwikkelplan voor de Limburgse Maasheggen. Binnenkort starten de werkzaamheden die dit plan tot uitvoering brengen. In overleg met grondeigenaren worden gaten in de heggen opgevuld en nieuwe heggen aangeplant. Daarnaast richten de gemeenten zich op het behouden en beheren van de bestaande heggen. ‘Het landschap krijgt hierdoor een kwaliteitsimpuls waarbij ook de bodemkwaliteit en biodiversiteit worden versterkt en waardoor het gebied recreatief aantrekkelijker wordt’, vertelt wethouder Antoon Splinter van Gemeente Bergen.

 

 

Uiteindelijk streven de gemeenten naar een raamwerk van hagen en struwelen, die de UNESCO-status waardig is. ‘We beogen een landschap waar de generaties na ons nog plezier van hebben en die zaken als biodiversiteit, cultuur, historie en recreatie met elkaar verbindt’, zegt wethouder Karin Peters van Gemeente Mook en Middelaar.

 

 

Samenwerking

 

 

Het behoud, herstel en de ontwikkeling van de Limburgse Maasheggen is onderdeel van de ‘Regionale Investeringsagenda Noord-Limburg’. Hierin werken de acht Noord-Limburgse gemeenten, onder de noemer Regio Noord-Limburg, en de Provincie Limburg samen aan de ambitie om de Gezondste Regio te worden. Het project Maasheggen wordt met name uitgevoerd door de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, en gesubsidieerd door de Provincie.

 

 

Bij dergelijke grootschalige projecten is samenwerking essentieel, vinden de drie betrokken wethouders. ‘Alleen door actief samen te werken, kunnen we dit project rondom de Maasheggen realiseren. Zo’n prachtig resultaat hadden we als gemeenten afzonderlijk niet kunnen bereiken’, legt wethouder Peters uit.

 

 

Reacties

Deel Bericht