Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Begroting 2018

Gennep

Begroting 2018 in één oogopslag

Op 6 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2018 vastgesteld. Op de speciale pagina ‘Begroting 2018 in één oogopslag’ zie je wat de inkomsten van de gemeente zijn en waaraan het geld uitgeven wordt. Ook is vermeld wat zoal de speerpunten zijn voor 2018.

 

 

Inwoners van gemeente Gennep gaan iets meer lokale lasten betalen. De reinigingsrechten blijven hetzelfde als in 2017. De OZB en de hondenbelasting worden alleen verhoogd met een inflatiecorrectie (1,5%). Voor de rioolrechten wordt het tarief 4% hoger.

 

 

Hierdoor kan de gemeente blijven investeren in de riolering en kunnen we een tariefsprong in de toekomst voorkomen.

 

 

Verder heeft de raad besloten dat de subsidies voor verenigingen met 10.5% worden verhoogd.

 

 

Kijk voor de gehele begroting op: gennep.nl.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 8 november 2017.

 

 

Verwant