Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

't Hokske
't Hokske

Gennep

Reconstructie omgeving Prinses Margrietstraat

Op woensdag 17 april is er een inloopavond over de reconstructie van de Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat. De reconstructie richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en parkeermogelijkheden. Meer informatie op www.gennep.nl/prinsesmargrietstraat.

Op woensdag 17 april is er een inloopavond over de reconstructie van de Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Steendalerstraat en Groene Kruisstraat. De reconstructie richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en parkeermogelijkheden.

 

 

De straten maken momenteel nog geen onderdeel uit van een 30km-zone. Om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten, worden maatregelen getroffen om een maximale snelheid van 30 km/u af te dwingen.

 

 

In 2018 was er ook een bijeenkomst voor omwonenden, waarna de concepttekeningen voor de reconstructie verder zijn uitgewerkt. Bewoners van de buurt hebben een uitnodiging voor deze inloopavond ontvangen.

 

 

Ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom om de ontwerptekeningen te komen bekijken.

 

 

Medewerkers van de gemeente Gennep zijn daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden en een inhoudelijke toelichting te geven. De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 17 april tussen 19.00 en 20.30 uur in ’t Hökske, Prinses Margrietstraat 22 te Gennep.

 

 

Meer informatie vindt je op gennep.nl/prinsesmargrietstraat. Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 10 april 2019.

 

 

Verwant

Gemeente Gennep

De aangekondigde kap van de paardenkastanjeboom aan de Spoorstraat heeft geleid tot een verdeelde reactie onder de inwoners van Gennep. Terwijl sommige inwoners pleiten...

Gemeente Gennep

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is onderwerp van discussie. Sommige mensen pleiten voor het behoud van bloeiende bermen, terwijl anderen de nadruk leggen...

Ottersum

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter,...

Gemeente Gennep

De Kledingbank Limburg organiseert op woensdag 14 juni weer een Kledingdag. Dit evenement biedt een geweldige kans voor mensen met een laag inkomen, een...