Agenda
Volg ons
Shared Space
 

School is open

Jenaplanschool Elckerlyc in Gennep deed namens Stichting Invitare 17 december 2018 een brief uit naar alle ouders/verzorgers en leerlingen. Onderwerp: lerarentekort, maar specifiek over de vervangingsproblematiek. Een speciaal soort lerarentekort.

 

 

Door: Anieta Janssen van GennepNews

 

 

Alle kinderen moeten, maar vooral willen, naar school, daar is het te doen.

 

 

Maar hoe is het met de leerkrachten? Die moeten er wel zijn.

 

 

Stichting Invitare gebruikt in het schrijven in het begin én aan het einde het woord uiterste: Als school doen zij ‘hun uiterste best om goed onderwijs te verzorgen’. In het geval van lerarentekort sturen zij ‘pas een klas naar huis in uiterste geval’.

 

 

En daar ligt in meerdere betekenissen de essentie van hun verhaal tussen. Zij sluiten zich aan bij de landelijke berichten in de media over het lerarentekort en het wellicht ondergewaardeerd imago van leerkrachten in het basisonderwijs.

 

 

Daarnaast zien zij zich geconfronteerd met het feit dat er steeds meer gevraagd wordt van leerkrachten (basis)onderwijs. Deze toch al duizendpoten in een ruim werkgebied hebben te maken met verzwaringen in hun werk: verzwaring door extra verslaglegging, verzwaring in de groep door kinderen met zogenoemde rugzakken, verzwaring door extra zorgvragen. Dit laatste is nog eens verzwaard door de Wet op Passend Onderwijs aangenomen oktober 2012 waarin bepaald werd dat elk kind afgeleverd kan worden bij elke gewenste basisschool en daar passende onderwijszorg gegenereerd moet worden.

 

 

Zelfs voor een scholen met Jenaplanstructuur met verticale leerlijnen als Elckerlyc, zij zouden door hun onderwijssysteem juist uitgerust moeten zijn voor onderwijs op maat, trekt de laatstgenoemde wet een zware wissel op onderwijs, leerlingen en leerkrachten. Sterker nog: sinds 2017 blijkt het aantal leerlingen doorverwezen naar het speciaal onderwijs weer te stijgen.

 

 

Bijna alle Jenaplanscholen werken met zogenaamde stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen uit twee of drie verschillende leerjaren. Voor deze samenstelling is bewust gekozen. Er zijn hierdoor grotere verschillen in de groep, waarvan de kinderen leren. Kinderen kunnen zelf kiezen of zij graag met oudere of jongere kinderen omgaan, en de oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen, waardoor de kans dat kinderen op een bepaald vlak zich langzamer ontwikkelen wordt verkleind. Een gevolg van de stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enzovoorts. De kinderen doen daardoor belangrijke sociale ervaringen op.

 

 

Leontine Müskens-Schelfhout, directeur van de Elckerlyk haast zich te zeggen dat;

 

 

Lijn 83, overkoepelende organisatie van alle andere (speciaal) basisonderwijs scholen in de gemeente Gennep, ziet zich waarschijnlijk met dezelfde problematiek geconfronteerd.

 

 

Ze ziet het fenomeen burn-out vanwege het veeleisende beroep reëel en in de praktijk op de loer, niet als een mode item.

 

 

Vervangingspool

 

 

Het lerarentekort heeft de Elckerlyc weten te tackelen, zij hadden hun personeelsbezetting bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 rond. Maar vrezen nu de winterperiode waarin de altijd te verwachte griepgolf een grote wissel op hun meesters en juffen en invalspool trekt.

 

 

Bij hun vervangingspool, CPV Ingenium, zijn 12 schoolbesturen aangesloten met ruim 150 scholen in het primair onderwijs. Het werkgebied ligt in delen van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Voor die scholen regelt het dagelijks de tijdelijke vervanging bij ziekte en verlof. Het herbergt een aantal leerkrachten in dienstverband die overal ingezet worden voor invalwerk op de aangesloten basisscholen. Daarnaast is er een dringende behoefte aan ad hoc vervangers.

 

 

Directeur Paul Jetten van CPV Ingenium klinkt enthousiast. Onderwijs is een fantastisch gegeven. Hij ziet Nederland nog steeds als kenniseconomie. Zijn bedrijf verzorgt de vraag naar leerkrachten in de klas, zodat schoolbesturen en -directeuren niet ’s avonds of ’s ochtends rond moeten bellen voor bezetting en zich dus om andere schooltaken kunnen bekommeren. En benoemt het belang van de samenwerking tussen aangesloten schoolbesturen.

 

 

Over de op handen zijnde onderwijsstakingen houdt hij zich op de vlakte. Wel noemt hij de salarissen, imago en werkdruk van onderwijspersoneel. En het uitzicht van een oplopend leerkrachtentekort.

 

 

Met directeur Leontine Müskens-Schelfhout van de Elckerlyc voor de kerstvakantie aan de telefoon klinkt op de achtergrond het gezellige geroezemoes van de voorbereidingen op de Kerstviering en lijkt kenmerkend voor de levendige ambiance van een basisschool en alle mensen die zich daarvoor inzetten.

 

 

De Kerstvakantie was een feit, twee weken van rust, inmiddels is de school weer open. Maar de zorgvraag in het onderwijs ligt er nog steeds.

 

 

Reacties

Deel bericht