Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Superschool Elzendaalcollege Gennep

Gennep

Superschool Elzendaalcollege Gennep

Naast het binnenhalen van de Gouden Kantineschaal voor een steeds meer gezonde kantine heeft het Elzendaalcollege in Gennep wederom het predicaat Superschool gekregen. Elsevier onderzoekt de schoolwereld en verleent de onderscheiding Superschool aan. Het artikel van Anieta Janssen is te lezen op www.Gennep.News.

Naast het binnenhalen van de Gouden Kantineschaal voor een steeds meer gezonde kantine heeft het Elzendaalcollege in Gennep wederom het predicaat Superschool gekregen. Ze is een voortgezet onderwijsschool met VMBO Basis, Kader, Mavo en de onderbouw van Havo en VWO opleidingen.

 

 

Door: Anieta Janssen van GennepNews

 

 

Elsevier Nederland onderzoekt de schoolwereld op minste zittenblijvers en hoogste eindexamencijfers en verleent daar de onderscheiding Superschool aan. Directeur Sjaak Simons, enthousiast over zijn school, leerlingen en onderwijsmensen, licht het toe:

 

 

We worden beoordeeld op de eindresultaten en uitstroom van onze leerlingen. Of dat conform het basisschooladvies is, maar nog meer of we het op een mogelijk hoger niveau kunnen krijgen.

 

 

Dat bereikt de school door een dakpanconstructie in de onderbouwklas toe te passen. Leerlingen stromen het geadviseerde niveau in en krijgen vervolgens in het tweede trimester meer aangeboden in lesstof om daarna getoetst te worden of een hoger niveau haalbaar is. Dat blijkt dus te lukken op het Elzendaal Gennep.

 

 

Reden om trots te zijn, niet alleen op het predicaat Superschool, maar vooral noemt Simons de leerlingen, een team docenten en onderwijsondersteuners met hun enorme inzet.

 

 

We doen aan Preventief Groepsgericht Werken (PGW). Dat wil zeggen dat de school voor leerlingen met een verhoogd risico op ontwikkeling van leer- en gedragsproblemen aan preventieve ondersteuning doet. Dit door een verrijking van de basisaanpak.

 

 

Daaraan gekoppeld is de methode Positive Behavior Support (PBS), waar de school mee werkt. Een schoolaanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van
probleemgedrag met als doel een positieve, sociale omgeving neer te zetten, wat weer de leerprestaties bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

 

Ondanks de krimp, het teruglopend aantal kinderen in de regio, groeit het leerlingenaantal dat zich aanmeldt bij het Elzendaal Gennep nog steeds. De school trekt jongeren van Wellerlooi tot Gennep tot over de Maas. En hebben er lokalen voor moeten laten bijbouwen. Superschool Elzendaal Gennep.

 

 

Verwant

Column

In de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News wordt de onontkoombare realiteit van de Gemeente Gennep belicht, waar onherroepelijke beslissingen en genadeloze bezuinigingen een...

Gennep

In Gennep dreigt zwembad Pica Mare te zinken door hoge renovatiekosten, maar de 24 uur van Gennep en een petitie getuigen van een vastberaden...

Gemeente Gennep

RoodGroen Lokaal uit zorgen over schuldhulpverleningsvertragingen bij de Kredietbank in Gennep. Joy Hillebrand stelt schriftelijke vragen aan het College, onder meer over de impact...

Gennep

Ontkerkelijking zet de toekomst van de Norbertuskerk in Gennep-zuid op losse schroeven, terwijl in Ven-Zelderheide de Sint-Antonius Abtkerk een nieuwe richting inslaat met de...