Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Superschool Elzendaalcollege Gennep

Naast het binnenhalen van de Gouden Kantineschaal voor een steeds meer gezonde kantine heeft het Elzendaalcollege in Gennep wederom het predicaat Superschool gekregen. Ze is een voortgezet onderwijsschool met VMBO Basis, Kader, Mavo en de onderbouw van Havo en VWO opleidingen.

 

 

Door: Anieta Janssen van GennepNews

 

 

Elsevier Nederland onderzoekt de schoolwereld op minste zittenblijvers en hoogste eindexamencijfers en verleent daar de onderscheiding Superschool aan. Directeur Sjaak Simons, enthousiast over zijn school, leerlingen en onderwijsmensen, licht het toe:

 

 

We worden beoordeeld op de eindresultaten en uitstroom van onze leerlingen. Of dat conform het basisschooladvies is, maar nog meer of we het op een mogelijk hoger niveau kunnen krijgen.

 

 

Dat bereikt de school door een dakpanconstructie in de onderbouwklas toe te passen. Leerlingen stromen het geadviseerde niveau in en krijgen vervolgens in het tweede trimester meer aangeboden in lesstof om daarna getoetst te worden of een hoger niveau haalbaar is. Dat blijkt dus te lukken op het Elzendaal Gennep.

 

 

Reden om trots te zijn, niet alleen op het predicaat Superschool, maar vooral noemt Simons de leerlingen, een team docenten en onderwijsondersteuners met hun enorme inzet.

 

 

We doen aan Preventief Groepsgericht Werken (PGW). Dat wil zeggen dat de school voor leerlingen met een verhoogd risico op ontwikkeling van leer- en gedragsproblemen aan preventieve ondersteuning doet. Dit door een verrijking van de basisaanpak.

 

 

Daaraan gekoppeld is de methode Positive Behavior Support (PBS), waar de school mee werkt. Een schoolaanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van
probleemgedrag met als doel een positieve, sociale omgeving neer te zetten, wat weer de leerprestaties bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

 

 

Ondanks de krimp, het teruglopend aantal kinderen in de regio, groeit het leerlingenaantal dat zich aanmeldt bij het Elzendaal Gennep nog steeds. De school trekt jongeren van Wellerlooi tot Gennep tot over de Maas. En hebben er lokalen voor moeten laten bijbouwen. Superschool Elzendaal Gennep.

 

 

Reacties