Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

SViG: Netwerk van betrokken inwoners

Samen Verder in Gennep (SViG) is een netwerk van betrokken inwoners met verschillende culturele achtergronden, vrijwilligers en organisaties zoals de bibliotheek, gemeente Gennep, Gennep Doet Mee, INTOS, Synthese, Museum het Petershuis en VluchtelingenZorg.

 

 

Samen willen we werken aan een fijne gemeente, waarin iedereen elkaar ontmoet en met elkaar samenleeft. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de statushouders die de afgelopen jaren in onze gemeente zijn komen wonen.

 

 

Het is niet altijd even makkelijk om met elkaar in contact te komen en te blijven. Soms lijken taal- en cultuurverschillen in de weg te staan om elkaar te leren kennen. Die verschillen zijn er af en toe ook, maar er zijn zeker ook veel overeenkomsten. Juist die overeenkomsten brengen mensen bij elkaar en zorgen voor ontmoetingen en meer wederzijds begrip.

 

Werkgroepen

 

 

Samen Verder in Gennep bestaat uit drie werkgroepen, elk met een andere focus. De werkgroep Noodzaak Nederlandse Taal maakt een Taalkaart: een wegwijzer met het taalaanbod binnen de gemeente. Ook willen zij een welkomstpakket ontwikkelen voor nieuwe inwoners Als iedereen de taal kan leren, kunnen buren communiceren, krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen en kan iedereen meedoen.

 

 

Jaar van de Ontmoeting

 

 

De werkgroep 2019 Jaar van de Ontmoeting brengt activiteiten samen waarbij ontmoeten centraal staat. De expositie Ontmoeting over culturele verscheidenheid in onze gemeente was de aftrap van het jaar en wordt gevolgd door een lezingencyclus en filmavonden. Daarnaast organiseren enthousiaste inwoners vele activiteiten op het gebied van eten, dans, muziek, geloof, onderwijs en sport. Elke activiteit wordt georganiseerd door een groep(je) inwoners van minimaal drie verschillende culturen.

 

 

Begeleiding nieuwkomers

 

 

Tenslotte is er een werkgroep die streeft naar een optimale, toegankelijke hulpverlening aan mensen die in onze gemeente komen wonen. Veel is nieuw en onbekend, maar wel van levensbelang. Veel organisaties en vrijwilligers zijn actief in de hulpverlening. Samen kijken we wat goed geregeld is en wat beter kan, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

 

 

Wil je meedoen in een van deze werkgroepen? Neem dan contact op met Roos van Otterdijk, telefoonnummer 06-53583055.

 

 

Bron: Gemeenterubriek Gennep, VIA Gennep 30 januari 2019, foto: gewoongoedsamenleven.nl

 

 

Reacties