Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Lintjesregen
Lintjesregen in gemeente Gennep

Gennep

Telefonische lintjesregen in Gennep

Vandaag zijn er in Gennep maar liefst acht lintjes telefonisch uitgereikt door burgemeester Willibrord van Beek: John Hofmans, Bert van den Bosch, Dion Weijers, Henk Driessen, Frank Smits, Jan Teerling en het echtpaar Sylvia en Louis Poppelier zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hoe fijn is het als je voor je tomeloze inzet voor anderen de hoogste onderscheiding kunt krijgen die je verdient? Vandaag zijn er in Gennep maar liefst acht lintjes uitgereikt door burgemeester Willibrord van Beek.

 

 

Telefonisch

 

 

Normaal worden de Koninklijke onderscheidingen persoonlijk door de burgemeester tijdens een ceremonie overhandigd, maar door het coronavirus is landelijk besloten om dit niet door te laten gaan. Althans, niet op de traditionele manier. Dit jaar is de lintjesregen daarom telefonisch. Als de maatregelen het weer toelaten volgt er alsnog één landelijke datum.

 

 

Lintjesregen telefonisch

 

 

Burgemeester Willibrord van Beek belde de inwoners om ze persoonlijk te feliciteren met een koninklijke onderscheiding. Voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving worden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: John Hofmans, Bert van den Bosch, Dion Weijers, Henk Driessen, Frank Smits, Jan Teerling en het echtpaar Sylvia en Louis Poppelier.

 

 

 

 

John Hofmans, Gennep

 

 

 

 

John Hofmans was negen jaar lang vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hij organiseerde onder andere de oefen- en donoravonden, stuurde de vrijwilligers aan en was EHBO’er bij lokale sportactiviteiten. Sinds 1993 is hij betrokken bij Buurtvereniging De Balkan. Eerder is hij voorzitter geweest en nu neemt hij de rol van secretaris op zich. John is sinds 1999 actief betrokken bij carnavalsvereniging ’t Bombakkes. Als lid van de Raad van Elf, lid van de zittingscommissie, redacteur van de Bombakkeskrant, secretaris en bestuurslid heeft hij zich op verschillende manieren ingezet voor de vereniging. Sinds een aantal jaren is John vrijwilliger bij Stichting Effe d’r Uut / zorgcentrum Norbertushof en zorgorganisatie Dichterbij. Samen met zijn echtgenote is hij onder andere mentor van een meervoudig beperkte bewoner.

 

 

Bert van den Bosch, Gennep

 

 

 

 

Vier jaar lang was Bert van den Bosch vrijwilliger bij Stichting Dichterbij. Hij organiseerde maandelijkse spelletjesavonden en ondersteunde bij verschillende activiteiten. Daarnaast was hij veertien jaar lang inzetbaar als chauffeur voor zorgcentrum Pantein. Sinds 2005 is Bert vrijwilliger en voorzitter bij de Gehandicapten Organisatie Noord-Limburg. Daar hield hij zich bezig met de fondsenwerving om een goede plaats te creëren voor de gehandicapten binnen onze regio. Ook is Bert tien jaar coördinator en begeleider geweest bij Stichting Het Buitenhof. Deze stichting organiseert vakantiereizen voor mensen met een beperking. Sinds een aantal jaren is Bert bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting Multifunctioneel Centrum de Goede Herder.

 

 

Dion Weijers, Ottersum

 

 

 

 

Van 1967 tot 1983 was Dion Weijers actief als penningmeester, voorzitter en jeugdleider bij voetbalvereniging Achates. Dion was raadslid bij de gemeente en bestuurslid van CDA Gennep. Daarnaast was hij tien jaar lang voorzitter bij buurtvereniging d’n Eikenbom. Als vicevoorzitter en coördinator van de activiteitencommissie zette hij zich jarenlang in voor KBO Ottersum. Tot op de dag van vandaag is Dion actief als vrijwilliger bij Kindervakantiewerk, chauffeur bij Norbertushof en collectecoördinator van de Nederlandse Hartstichting in Ottersum.

 

 

Henk Driessen, Ottersum

 

 

 

 

Sinds 1979 is Henk Driessen actief als vrijwilliger en lid van de technische dienst bij voetbalvereniging Achates. Inmiddels is Henk al veertig jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis voor de afdeling Gennep en omgeving. Hij is betrokken bij de ledenwerving, de bloeddonoravonden en de herhalingscursussen. Daarnaast is Henk beschikbaar als EHBO’er bij diverse evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse en vakantieweken op het vakantieschip J. Henri Dunant. Sinds 1985 is Henk al vrijwilliger bij harmonie St. Caecilia en carnavalsvereniging de Maskotters. Daar assisteert hij onder andere bij de organisatie van de carnavalsoptocht en is hij verkeersregelaar of EHBO’er bij evenementen.

 

 

Frank Smits, Gennep

 

 

 

 

Frank Smits is inmiddels al veertig jaar actief bij volleybalvereniging Flamingo’s ’56. Van 1988 tot 1993 was hij voorzitter en daarvoor was hij betrokken als secretaris. Tot 2010 was hij voorzitter en organisator van het jaarlijkse jeugdtoernooi Roze Vogol Youth Experience. Voor dit toernooi regelt hij nog steeds de sponsorwerving. Sinds 1991 is Frank vrijwilliger bij carnavalsvereniging ’t Bombakkes. Daar is hij vijftien jaar bestuurslid geweest en maakte deel uit van diverse commissies. Hij organiseert activiteiten voor (oud)leden en de jaarlijkse act van de ‘Ex-hoogheden Klup ’t Bombakkes’. Ook voor de buurtvereniging Zuidooster organiseerde hij activiteiten en was hij lid van meerdere commissies.

 

 

Jan Teerling, Heijen

 

 

 

 

Sinds 1984 is Jan Teerling actief betrokken bij voetbalvereniging Heijen. In deze tijd was hij voorzitter, wedstrijdsecretaris, lid sponsorcommissie en lid groenploeg. Tegenwoordig verricht hij nog hand- en spandiensten voor de vereniging. Van 1989 tot 2005 was Jan lid en voorzitter van de ondernemingsraad Hendrix Veevoeders, tegenwoordig bekend als ForFarmers. Tegenwoordig coördineert Jan het onderhoud van de tuin bij basisschool De Heggerank. Ook is hij medeoprichter en vrijwilliger van het maandelijkse dorpsblad. Voor Hèjs nèjs regelt hij de advertentie-inkomsten en de distributie.

 

 

 

 

Sylvia Poppelier-van Lith, Gennep

 

 

Samen met haar echtgenoot Louis Poppelier, is Silvia Poppelier-van Lith gastgezin, bewindvoerder en vertrouwenspersoon voor een cliënt van Dichterbij. Van 1973 tot 1990 logeerde de cliënt elk weekend bij hen en daarna nog diverse avonden per week. Tegenwoordig woont de cliënt zelfstandig, maar nog steeds begeleiden mevrouw en meneer Poppelier de cliënt. Sinds 1999 is Silvia vrijwilliger bij Popkoor Cheers. Ze is lid van diverse commissies geweest en heeft ook een aantal jaren de rol van secretaris vervuld. Silvia maakte voor carnavalsvereniging ’t Bombakkes veel kledingstukken voor de dansgardes. Nog steeds schminkt Silvia tijdens activiteiten van de vereniging. Ook bij Revue Gennep zat ze een aantal jaren in de kledingcommissie.

 

 

Louis Poppelier, Gennep

 

 

Samen met zijn vrouw, Silvia Poppelier-van Lith, is Louis Poppelier gastgezin, bewindvoerder en vertrouwenspersoon voor een cliënt van Dichterbij. Ook was Louis een aantal jaren vrijwillig hoofd BHV en ambulanceverpleegkundige bij Dichterbij. Daarnaast is Louis sinds 1988 vrijwilliger bij Genneps Vocaal Ensemble. Voor speciaal onderwijs Dr. Van Gilsschool zat hij tien jaar in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Hij zette zich onder andere in voor de fusie met een andere school. Al een aantal jaren is Louis vrijwilliger bij carnavalsvereniging ’t Bombakkes en Stichting Mè.rtzitting. Daarnaast is Louis medeoprichter van de Stichting Effe d’r Uut. Voor deze stichting organiseert hij onder andere de kermismiddag, carnavalsmiddag en het bezoek aan de Nijmeegse Vierdaagse voor de bewoners van het zorgcentrum Norbertushof. Louis is nog steeds actief, onder andere als stagemanager bij Summertime.

 

 

Verwant

Gennep

Nol van Est, een icoon van D66 in Gennep, is op bijna 80-jarige leeftijd overleden. Als grondlegger van de partij in de regio, diende...

Carnaval

Op dinsdag 13 februari werd Robbie van den Hoogen geëerd met een koninklijke onderscheiding voor zijn langdurige toewijding aan de Gennepse carnaval. Burgemeester Hans...

Ven-Zelderheide

Op maandag 29 mei werden twee bijzondere inwoners uit de gemeente Gennep geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Hans Teunissen reikte de onderscheidingen uit...

Regio

John Toonen van IVN Maas en Niers heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn tomeloze inzet voor de natuur. De onderscheiding werd hem toegekend...