Agenda
Volg ons
Shared Space
 

Unitas et Fidelitas rekent op Gennep

Vanaf maandag 3 september zullen leden en vrienden van kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas uit Gennep  een beroep op je gaan doen tijdens de jaarlijkse donateursactie.

 

 

Jouw financiële steun maakt het mogelijk om de muziek in Gennep levend te houden. Na het grote jubileumweekend afgelopen juni, moet er weer gewoon gewerkt worden voor de toekomst. En met steun lukt dat nog beter.

 

 

Zegt Dory Murray.

 

 

Door het jaar kom je de harmonie her en der ook al tegen. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas en het  inhalen van de ouderen 4-daagse, maar natuurlijk ook bij de diverse eigen concerten. De harmonie is ook steeds in de weer om de Gennepse jeugd kennis te laten maken met muziek.

 

 

Er is een leerlingenorkest waar kinderen vanaf een jaar of 10 samen muziek leren maken. En de blokfluitlessen op de woensdagmiddagen beginnen ook weer.

 

 

Leuk voor jeugd vanaf groep 4. Kortom, een levendige vereniging in het Gennepse die vraagt om uw steun met deze donateursactie.

 

 

Natuurlijk kun je ook een bijdrage overmaken. Bankrekeningnummer: NL57 RABO 01406.23.809 t.n.v. harmonie Gennep. Wil je meer weten over muziek of muzieklessen of wil je de harmonie helpen? Neem dan contact op via info@harmoniegennep.nl.

 

 

Gennep rekent op de harmonie, de harmonie rekent op Gennep!

 

 

Reacties