Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space
 

Verwarring rond POP-station Ketelhuis

In de ochtend van 19 maart keek een buurtbewoonster van het Ketelhuis verbaasd uit het raam. Een paar arbeiders waren verwoed aan het graven en piketten uit aan het zetten op de brede groenstrook tussen de Brabantweg en Ketelhuis. De bewoonster ging poolshoogte nemen en constateerde tot haar verbazing dat er daar ter plekke een POP-station (Points of Presence) zou komen ten behoeve van de glasvezelbekabeling.

 

 

Mevrouw belde daarop met de gemeente om verhaal te halen, maar werd volgens eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand kon haar enige opheldering verschaffen. Een medewerker van de gemeente kwam die middag persoonlijk langs en bleek zelfs zo ver te gaan dat hij de bewoonster sommeerde hem niet te onderbreken omdat hij ‘een verhaal te vertellen had’.

 

 

De gemeentewerker klapte uit de school door aan te geven dat hij bewust een maximale hoogte van 2.80 meter had aangehouden in plaats van de vergunning belastte 3.00 meter hoogte. Zo vond hij het, naar eigen zeggen, “een handig trucje om onder de vergunningsaanvraag uit te komen”. Overigens zouden ook een zestal wijkraadsleden hierover geïnformeerd zijn en hun akkoord gegeven hebben. Bij navraag bleek de Wijkraad van niets af te weten.

 

 

De volgende dag trof mevrouw weer een arbeider op het perceel. De werknemer van Spie gaf op haar vraag zelf toe dat dit station best op een andere plaats, weg van het uitzicht van de bewoners van Ketelhuis, geplaatst had kunnen worden.

 

 

Ondertussen was er een app- en mail-verkeer op gang gebracht tussen de bewoonster en de portefeuillehouder van de gemeente. Daarbij werd uitgelegd dat de POP-stations noodzakelijk waren en dat er zorgvuldig gekeken was naar de juiste plekken om deze te plaatsten. Dat daarbij de bekendmaking bij de Ketelhuis-buurt de communicatie mis was gegaan betreurde de portefeuillehouder ten zeerste, maar de plaatsing zou toch doorgaan.

 

 

Bewoners zijn in sommige beslissingen die genomen worden ondergeschikt aan het algemeen belang, aldus deze. Officieel kan men tegen deze plaatsing geen zienswijzen of bezwaren indienen, een klacht indienen kan en mag altijd.

 

 

Het POP-station wordt in een gecamoufleerde kleur groen geschilderd, en er zal begroeiing omheen geplant worden volgens de gemeente. Mevrouw gaf in een laatste mail te kennen zich hier niet bij neer te leggen en verwacht zeer spoedig verduidelijking, anders gaat ze juridische stappen ondernemen.

 

 

Reacties