Agenda
Volg ons
Couldn't connect with Twitter
Shared Space

VIDEO: Shared Space op de schop

Het college onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren in het centrum van Gennep. De werkgroep van het Kind Expertise Centrum (KEC) heeft aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid.

 

 

Er is een ontwerp gemaakt waarbij diverse knelpunten verbeterd worden. Het betreft een concept-ontwerp dat nu wordt voorgelegd aan de inwoners in de vorm van een digitale enquête.

 

 

De ‘punaises’ die de contouren van de oude stadspoort aangeven, worden vervangen door platte ruwe exemplaren. De ronde bocht bij de Zandstraat moet een rechte hoek worden. Auto’s en bussen krijgen dan meer ruimte om elkaar te kunnen passeren.

 

 

Enquête

 

 

Op- en aanmerkingen die middels een enquêtes aangedragen worden, kunnen worden verwerkt in het definitief ontwerp. In 2022, als de raad hiervoor de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld, zal de uitvoering plaatsvinden. De uitritconstructie op de Picardie moet al aangelegd zijn voordat het KEC open gaat.

 

 

Reacties